Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/12/2023

ĐB 205086
Nhất 84724
Nhì 32841
Ba 11068 82689
23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Năm 4854
Sáu 4715 7622 5536
Bảy 893
Tám 25
Đầu
0 01, 07, 03
1 15
2 24, 20, 22, 25
3 37, 34, 36
4 41
5 51, 54
6 68
7
8 86, 89
9 93
Đuôi
0 20
1 41, 01, 51
2 22
3 03, 93
4 24, 34, 54
5 15, 25
6 86, 36
7 07, 37
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2023

ĐB 425659
Nhất 08556
Nhì 51473
Ba 01340 46518
57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Năm 9699
Sáu 7319 3432 9600
Bảy 636
Tám 45
Đầu
0 03, 00
1 18, 13, 19
2
3 38, 30, 32, 36
4 40, 45
5 59, 56
6 68
7 73
8 85
9 95, 99
Đuôi
0 40, 30, 00
1
2 32
3 73, 13, 03
4
5 95, 85, 45
6 56, 36
7
8 18, 68, 38
9 59, 99, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/11/2023

ĐB 674312
Nhất 87569
Nhì 95278
Ba 67766 48534
56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Năm 4885
Sáu 1717 1871 9942
Bảy 189
Tám 71
Đầu
0 07
1 12, 17
2
3 34, 37, 31
4 42
5
6 69, 66
7 78, 77, 71, 71
8 85, 89
9 91, 93, 95
Đuôi
0
1 91, 31, 71, 71
2 12, 42
3 93
4 34
5 95, 85
6 66
7 77, 37, 07, 17
8 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2023

ĐB 187173
Nhất 36162
Nhì 71726
Ba 39837 54044
22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Năm 7568
Sáu 2249 3443 0232
Bảy 149
Tám 61
Đầu
0
1
2 26, 23, 27, 24
3 37, 34, 32
4 44, 47, 49, 43, 49
5
6 62, 68, 64, 68, 61
7 73
8
9
Đuôi
0
1 61
2 62, 32
3 73, 23, 43
4 44, 34, 64, 24
5
6 26
7 37, 47, 27
8 68, 68
9 49, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/11/2023

ĐB 346003
Nhất 73148
Nhì 50877
Ba 50046 63816
02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Năm 0635
Sáu 8850 1393 1807
Bảy 590
Tám 75
Đầu
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 36, 35
4 48, 46, 45
5 52, 50
6 65
7 77, 75
8 87
9 93, 90
Đuôi
0 50, 90
1 31
2 52
3 03, 93
4
5 45, 65, 35, 75
6 46, 16, 36
7 77, 87, 07
8 48, 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2023

ĐB 081430
Nhất 66418
Nhì 25986
Ba 87102 83019
46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Năm 9057
Sáu 6543 3561 1659
Bảy 034
Tám 54
Đầu
0 02, 09
1 18, 19, 15
2
3 30, 36, 34
4 43
5 52, 57, 59, 54
6 61
7
8 86, 83, 86
9 90
Đuôi
0 30, 90
1 61
2 02, 52
3 83, 43
4 34, 54
5 15
6 86, 36, 86
7 57
8 18
9 19, 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/11/2023

ĐB 815945
Nhất 63174
Nhì 29597
Ba 84392 57111
71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Năm 2037
Sáu 2527 6404 5286
Bảy 248
Tám 27
Đầu
0 04
1 11
2 27, 27
3 39, 39, 37
4 45, 48
5 55
6
7 74, 79
8 86
9 97, 92, 96, 95, 96
Đuôi
0
1 11
2 92
3
4 74, 04
5 45, 95, 55
6 96, 96, 86
7 97, 37, 27, 27
8 48
9 39, 79, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/11/2023

ĐB 692238
Nhất 46924
Nhì 88954
Ba 25632 95615
14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Năm 5392
Sáu 1829 8806 5465
Bảy 226
Tám 88
Đầu
0 06
1 15, 10
2 24, 20, 29, 26
3 38, 32
4
5 54
6 65
7 76, 73
8 88, 82, 83, 88
9 92
Đuôi
0 20, 10
1
2 32, 82, 92
3 73, 83
4 24, 54
5 15, 65
6 76, 06, 26
7
8 38, 88, 88
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/11/2023

ĐB 151258
Nhất 92952
Nhì 33678
Ba 42815 06063
61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Năm 1489
Sáu 0494 0835 2043
Bảy 305
Tám 46
Đầu
0 06, 05
1 15
2 28
3 35
4 43, 46
5 58, 52, 57, 50
6 63, 61
7 78, 78
8 85, 89
9 94
Đuôi
0 50
1 61
2 52
3 63, 43
4 94
5 15, 85, 35, 05
6 06, 46
7 57
8 58, 78, 78, 28
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/11/2023

ĐB 820585
Nhất 22845
Nhì 53648
Ba 21683 46513
18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Năm 7818
Sáu 5854 4913 8386
Bảy 002
Tám 54
Đầu
0 02
1 13, 18, 18, 13
2
3
4 45, 48
5 50, 54, 54
6
7 75, 79
8 85, 83, 81, 86, 86
9 95
Đuôi
0 50
1 81
2 02
3 83, 13, 13
4 54, 54
5 85, 45, 75, 95
6 86, 86
7
8 48, 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/10/2023

ĐB 616404
Nhất 71036
Nhì 76523
Ba 29798 82395
63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Năm 4907
Sáu 1447 7512 8074
Bảy 493
Tám 60
Đầu
0 04, 07
1 10, 10, 16, 12
2 23
3 36
4 47
5 59
6 63, 66, 60
7 71, 74
8
9 98, 95, 93
Đuôi
0 10, 10, 60
1 71
2 12
3 23, 63, 93
4 04, 74
5 95
6 36, 66, 16
7 07, 47
8 98
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/10/2023

ĐB 578796
Nhất 48335
Nhì 76932
Ba 52908 67184
53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Năm 0928
Sáu 0065 2178 2514
Bảy 438
Tám 16
Đầu
0 08, 09
1 16, 14, 16
2 26, 28
3 35, 32, 38
4 45
5 55
6 62, 65
7 78
8 84, 81
9 96
Đuôi
0
1 81
2 32, 62
3
4 84, 14
5 35, 45, 55, 65
6 96, 26, 16, 16
7
8 08, 28, 78, 38
9 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/10/2023

ĐB 870926
Nhất 72791
Nhì 57116
Ba 02762 35480
21407 10866 75888 08388
85880 02035 98627
Năm 8812
Sáu 1329 1012 9368
Bảy 134
Tám 55
Đầu
0 07
1 16, 12, 12
2 26, 27, 29
3 35, 34
4
5 55
6 62, 66, 68
7
8 80, 88, 88, 80
9 91
Đuôi
0 80, 80
1 91
2 62, 12, 12
3
4 34
5 35, 55
6 26, 16, 66
7 07, 27
8 88, 88, 68
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/10/2023

ĐB 813827
Nhất 08597
Nhì 11394
Ba 82164 12059
31400 15173 87696 74921
35062 37505 94993
Năm 0932
Sáu 2832 4058 8940
Bảy 425
Tám 40
Đầu
0 00, 05
1
2 27, 21, 25
3 32, 32
4 40, 40
5 59, 58
6 64, 62
7 73
8
9 97, 94, 96, 93
Đuôi
0 00, 40, 40
1 21
2 62, 32, 32
3 73, 93
4 94, 64
5 05, 25
6 96
7 27, 97
8 58
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/10/2023

ĐB 266274
Nhất 77358
Nhì 90883
Ba 22557 52122
26030 90682 63932 61364
12264 49229 92740
Năm 6033
Sáu 3560 6514 8364
Bảy 885
Tám 52
Đầu
0
1 14
2 22, 29
3 30, 32, 33
4 40
5 58, 57, 52
6 64, 64, 60, 64
7 74
8 83, 82, 85
9
Đuôi
0 30, 40, 60
1
2 22, 82, 32, 52
3 83, 33
4 74, 64, 64, 14, 64
5 85
6
7 57
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/10/2023

ĐB 310208
Nhất 09591
Nhì 54242
Ba 53738 82584
56552 06682 82785 51132
89970 16325 03805
Năm 3110
Sáu 0504 4014 6847
Bảy 624
Tám 38
Đầu
0 08, 05, 04
1 10, 14
2 25, 24
3 38, 32, 38
4 42, 47
5 52
6
7 70
8 84, 82, 85
9 91
Đuôi
0 70, 10
1 91
2 42, 52, 82, 32
3
4 84, 04, 14, 24
5 85, 25, 05
6
7 47
8 08, 38, 38
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/10/2023

ĐB 576677
Nhất 61661
Nhì 07898
Ba 01214 61601
09852 46270 24024 01207
38434 81471 69451
Năm 8979
Sáu 9857 8381 3396
Bảy 953
Tám 34
Đầu
0 01, 07
1 14
2 24
3 34, 34
4
5 52, 51, 57, 53
6 61
7 77, 70, 71, 79
8 81
9 98, 96
Đuôi
0 70
1 61, 01, 71, 51, 81
2 52
3 53
4 14, 24, 34, 34
5
6 96
7 77, 07, 57
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/10/2023

ĐB 417800
Nhất 51248
Nhì 25856
Ba 92683 70688
81282 28919 48309 71271
56829 54394 32514
Năm 0349
Sáu 9550 4808 8699
Bảy 290
Tám 55
Đầu
0 00, 09, 08
1 19, 14
2 29
3
4 48, 49
5 56, 50, 55
6
7 71
8 83, 88, 82
9 94, 99, 90
Đuôi
0 00, 50, 90
1 71
2 82
3 83
4 94, 14
5 55
6 56
7
8 48, 88, 08
9 19, 09, 29, 49, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/10/2023

ĐB 763971
Nhất 16044
Nhì 25430
Ba 31947 54250
29918 04397 51714 84525
14564 98934 92527
Năm 0703
Sáu 3092 8060 5396
Bảy 133
Tám 91
Đầu
0 03
1 18, 14
2 25, 27
3 30, 34, 33
4 44, 47
5 50
6 64, 60
7 71
8
9 97, 92, 96, 91
Đuôi
0 30, 50, 60
1 71, 91
2 92
3 03, 33
4 44, 14, 64, 34
5 25
6 96
7 47, 97, 27
8 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/09/2023

ĐB 674351
Nhất 56141
Nhì 05624
Ba 34974 17268
05644 69185 53180 10291
58694 14775 74653
Năm 0113
Sáu 6686 0112 6990
Bảy 416
Tám 44
Đầu
0
1 13, 12, 16
2 24
3
4 41, 44, 44
5 51, 53
6 68
7 74, 75
8 85, 80, 86
9 91, 94, 90
Đuôi
0 80, 90
1 51, 41, 91
2 12
3 53, 13
4 24, 74, 44, 94, 44
5 85, 75
6 86, 16
7
8 68
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/09/2023

ĐB 587017
Nhất 21640
Nhì 78968
Ba 17892 59228
18373 55790 62498 65214
40454 64697 29841
Năm 5642
Sáu 3817 1999 4913
Bảy 489
Tám 49
Đầu
0
1 17, 14, 17, 13
2 28
3
4 40, 41, 42, 49
5 54
6 68
7 73
8 89
9 92, 90, 98, 97, 99
Đuôi
0 40, 90
1 41
2 92, 42
3 73, 13
4 14, 54
5
6
7 17, 97, 17
8 68, 28, 98
9 99, 89, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/09/2023

ĐB 262641
Nhất 23918
Nhì 60565
Ba 21604 32777
63823 11751 09012 00075
68872 50190 05383
Năm 1771
Sáu 5622 9030 5248
Bảy 720
Tám 51
Đầu
0 04
1 18, 12
2 23, 22, 20
3 30
4 41, 48
5 51, 51
6 65
7 77, 75, 72, 71
8 83
9 90
Đuôi
0 90, 30, 20
1 41, 51, 71, 51
2 12, 72, 22
3 23, 83
4 04
5 65, 75
6
7 77
8 18, 48
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/09/2023

ĐB 415373
Nhất 31965
Nhì 53523
Ba 42113 39282
24461 69769 93127 63431
31122 80697 10225
Năm 1533
Sáu 1901 6797 6982
Bảy 031
Tám 57
Đầu
0 01
1 13
2 23, 27, 22, 25
3 31, 33, 31
4
5 57
6 65, 61, 69
7 73
8 82, 82
9 97, 97
Đuôi
0
1 61, 31, 01, 31
2 82, 22, 82
3 73, 23, 13, 33
4
5 65, 25
6
7 27, 97, 97, 57
8
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/09/2023

ĐB 819447
Nhất 55737
Nhì 65464
Ba 96415 91604
61127 10324 62034 94572
54733 88071 88193
Năm 3532
Sáu 1532 9443 2480
Bảy 997
Tám 51
Đầu
0 04
1 15
2 27, 24
3 37, 34, 33, 32, 32
4 47, 43
5 51
6 64
7 72, 71
8 80
9 93, 97
Đuôi
0 80
1 71, 51
2 72, 32, 32
3 33, 93, 43
4 64, 04, 24, 34
5 15
6
7 47, 37, 27, 97
8
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/09/2023

ĐB 329681
Nhất 83509
Nhì 30599
Ba 84201 92751
15555 36735 89875 19730
38526 35031 78937
Năm 3993
Sáu 1945 2051 8618
Bảy 199
Tám 99
Đầu
0 09, 01
1 18
2 26
3 35, 30, 31, 37
4 45
5 51, 55, 51
6
7 75
8 81
9 99, 93, 99, 99
Đuôi
0 30
1 81, 01, 51, 31, 51
2
3 93
4
5 55, 35, 75, 45
6 26
7 37
8 18
9 09, 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/09/2023

ĐB 058175
Nhất 85132
Nhì 15442
Ba 46603 00414
13438 81025 08540 08555
75619 49498 34370
Năm 0129
Sáu 3928 4823 6117
Bảy 504
Tám 02
Đầu
0 03, 04, 02
1 14, 19, 17
2 25, 29, 28, 23
3 32, 38
4 42, 40
5 55
6
7 75, 70
8
9 98
Đuôi
0 40, 70
1
2 32, 42, 02
3 03, 23
4 14, 04
5 75, 25, 55
6
7 17
8 38, 98, 28
9 19, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/09/2023

ĐB 579482
Nhất 06308
Nhì 80430
Ba 16184 16031
43305 57276 99124 14200
37019 26649 16939
Năm 0967
Sáu 2667 6206 4209
Bảy 668
Tám 05
Đầu
0 08, 05, 00, 06, 09, 05
1 19
2 24
3 30, 31, 39
4 49
5
6 67, 67, 68
7 76
8 82, 84
9
Đuôi
0 30, 00
1 31
2 82
3
4 84, 24
5 05, 05
6 76, 06
7 67, 67
8 08, 68
9 19, 49, 39, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/09/2023

ĐB 491459
Nhất 10493
Nhì 80405
Ba 20372 44013
71070 35928 14370 18493
92479 34456 21055
Năm 5752
Sáu 0954 5594 6789
Bảy 927
Tám 32
Đầu
0 05
1 13
2 28, 27
3 32
4
5 59, 56, 55, 52, 54
6
7 72, 70, 70, 79
8 89
9 93, 93, 94
Đuôi
0 70, 70
1
2 72, 52, 32
3 93, 13, 93
4 54, 94
5 05, 55
6 56
7 27
8 28
9 59, 79, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/08/2023

ĐB 877720
Nhất 11846
Nhì 99874
Ba 97924 40294
42016 66001 23683 21572
51452 62042 67260
Năm 3625
Sáu 9525 9918 7402
Bảy 938
Tám 25
Đầu
0 01, 02
1 16, 18
2 20, 24, 25, 25, 25
3 38
4 46, 42
5 52
6 60
7 74, 72
8 83
9 94
Đuôi
0 20, 60
1 01
2 72, 52, 42, 02
3 83
4 74, 24, 94
5 25, 25, 25
6 46, 16
7
8 18, 38
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/08/2023

ĐB 588057
Nhất 86521
Nhì 75326
Ba 33728 69781
89227 24560 97873 59740
13185 25347 14476
Năm 0440
Sáu 7611 3412 1396
Bảy 431
Tám 99
Đầu
0
1 11, 12
2 21, 26, 28, 27
3 31
4 40, 47, 40
5 57
6 60
7 73, 76
8 81, 85
9 96, 99
Đuôi
0 60, 40, 40
1 21, 81, 11, 31
2 12
3 73
4
5 85
6 26, 76, 96
7 57, 27, 47
8 28
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/08/2023

ĐB 302838
Nhất 96500
Nhì 37324
Ba 37719 19814
30231 37470 82708 73930
19650 70497 18615
Năm 7731
Sáu 0312 0409 9662
Bảy 471
Tám 47
Đầu
0 00, 08, 09
1 19, 14, 15, 12
2 24
3 38, 31, 30, 31
4 47
5 50
6 62
7 70, 71
8
9 97
Đuôi
0 00, 70, 30, 50
1 31, 31, 71
2 12, 62
3
4 24, 14
5 15
6
7 97, 47
8 38, 08
9 19, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/08/2023

ĐB 938237
Nhất 47115
Nhì 38538
Ba 50088 85393
28231 96217 33759 60338
31517 84950 02294
Năm 9494
Sáu 0153 0864 1321
Bảy 995
Tám 06
Đầu
0 06
1 15, 17, 17
2 21
3 37, 38, 31, 38
4
5 59, 50, 53
6 64
7
8 88
9 93, 94, 94, 95
Đuôi
0 50
1 31, 21
2
3 93, 53
4 94, 94, 64
5 15, 95
6 06
7 37, 17, 17
8 38, 88, 38
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/08/2023

ĐB 193854
Nhất 86386
Nhì 10763
Ba 85894 38520
08825 91177 73269 10667
78345 68981 82725
Năm 3276
Sáu 4247 1284 2066
Bảy 553
Tám 91
Đầu
0
1
2 20, 25, 25
3
4 45, 47
5 54, 53
6 63, 69, 67, 66
7 77, 76
8 86, 81, 84
9 94, 91
Đuôi
0 20
1 81, 91
2
3 63, 53
4 54, 94, 84
5 25, 45, 25
6 86, 76, 66
7 77, 67, 47
8
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/08/2023

ĐB 508327
Nhất 17382
Nhì 41899
Ba 20975 68210
14995 57577 75317 85109
16278 52693 16383
Năm 2235
Sáu 1263 4269 9406
Bảy 011
Tám 03
Đầu
0 09, 06, 03
1 10, 17, 11
2 27
3 35
4
5
6 63, 69
7 75, 77, 78
8 82, 83
9 99, 95, 93
Đuôi
0 10
1 11
2 82
3 93, 83, 63, 03
4
5 75, 95, 35
6 06
7 27, 77, 17
8 78
9 99, 09, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/08/2023

ĐB 818059
Nhất 77465
Nhì 82785
Ba 56840 82813
50013 46551 10287 31607
11892 60900 80059
Năm 0140
Sáu 8742 0401 0108
Bảy 566
Tám 78
Đầu
0 07, 00, 01, 08
1 13, 13
2
3
4 40, 40, 42
5 59, 51, 59
6 65, 66
7 78
8 85, 87
9 92
Đuôi
0 40, 00, 40
1 51, 01
2 92, 42
3 13, 13
4
5 65, 85
6 66
7 87, 07
8 08, 78
9 59, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/08/2023

ĐB 368835
Nhất 55538
Nhì 16158
Ba 08005 95508
49915 61360 68353 50851
45537 86994 06546
Năm 4058
Sáu 4665 6210 0064
Bảy 826
Tám 14
Đầu
0 05, 08
1 15, 10, 14
2 26
3 35, 38, 37
4 46
5 58, 53, 51, 58
6 60, 65, 64
7
8
9 94
Đuôi
0 60, 10
1 51
2
3 53
4 94, 64, 14
5 35, 05, 15, 65
6 46, 26
7 37
8 38, 58, 08, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/07/2023

ĐB 104822
Nhất 29771
Nhì 88232
Ba 71494 95150
40517 49833 99602 02727
26658 73245 21861
Năm 0413
Sáu 1929 2711 0995
Bảy 868
Tám 25
Đầu
0 02
1 17, 13, 11
2 22, 27, 29, 25
3 32, 33
4 45
5 50, 58
6 61, 68
7 71
8
9 94, 95
Đuôi
0 50
1 71, 61, 11
2 22, 32, 02
3 33, 13
4 94
5 45, 95, 25
6
7 17, 27
8 58, 68
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/07/2023

ĐB 584073
Nhất 17982
Nhì 17236
Ba 43278 48547
29406 34626 68997 08404
85195 60456 90374
Năm 2361
Sáu 9499 8314 5716
Bảy 457
Tám 50
Đầu
0 06, 04
1 14, 16
2 26
3 36
4 47
5 56, 57, 50
6 61
7 73, 78, 74
8 82
9 97, 95, 99
Đuôi
0 50
1 61
2 82
3 73
4 04, 74, 14
5 95
6 36, 06, 26, 56, 16
7 47, 97, 57
8 78
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/07/2023

ĐB 717985
Nhất 46141
Nhì 64125
Ba 12676 03987
36787 08346 18336 20509
25600 38281 67071
Năm 5752
Sáu 0427 4808 1005
Bảy 259
Tám 94
Đầu
0 09, 00, 08, 05
1
2 25, 27
3 36
4 41, 46
5 52, 59
6
7 76, 71
8 85, 87, 87, 81
9 94
Đuôi
0 00
1 41, 81, 71
2 52
3
4 94
5 85, 25, 05
6 76, 46, 36
7 87, 87, 27
8 08
9 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/07/2023

ĐB 335018
Nhất 92497
Nhì 39768
Ba 92578 79429
14988 89595 66608 96783
27384 47911 58610
Năm 3467
Sáu 8590 2447 3576
Bảy 561
Tám 10
Đầu
0 08
1 18, 11, 10, 10
2 29
3
4 47
5
6 68, 67, 61
7 78, 76
8 88, 83, 84
9 97, 95, 90
Đuôi
0 10, 90, 10
1 11, 61
2
3 83
4 84
5 95
6 76
7 97, 67, 47
8 18, 68, 78, 88, 08
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/07/2023

ĐB 215457
Nhất 22214
Nhì 22678
Ba 72084 87045
91354 92095 56662 69554
22429 94147 70319
Năm 9790
Sáu 8875 4089 3878
Bảy 354
Tám 95
Đầu
0
1 14, 19
2 29
3
4 45, 47
5 57, 54, 54, 54
6 62
7 78, 75, 78
8 84, 89
9 95, 90, 95
Đuôi
0 90
1
2 62
3
4 14, 84, 54, 54, 54
5 45, 95, 75, 95
6
7 57, 47
8 78, 78
9 29, 19, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/07/2023

ĐB 138726
Nhất 17446
Nhì 03980
Ba 45595 59327
99532 82162 38806 56958
91654 50717 27770
Năm 8396
Sáu 4426 7675 8652
Bảy 599
Tám 81
Đầu
0 06
1 17
2 26, 27, 26
3 32
4 46
5 58, 54, 52
6 62
7 70, 75
8 80, 81
9 95, 96, 99
Đuôi
0 80, 70
1 81
2 32, 62, 52
3
4 54
5 95, 75
6 26, 46, 06, 96, 26
7 27, 17
8 58
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/07/2023

ĐB 368794
Nhất 45566
Nhì 41440
Ba 12807 69904
40938 41551 76187 94699
77599 27510 11647
Năm 2414
Sáu 4005 3032 0685
Bảy 796
Tám 82
Đầu
0 07, 04, 05
1 10, 14
2
3 38, 32
4 40, 47
5 51
6 66
7
8 87, 85, 82
9 94, 99, 99, 96
Đuôi
0 40, 10
1 51
2 32, 82
3
4 94, 04, 14
5 05, 85
6 66, 96
7 07, 87, 47
8 38
9 99, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/07/2023

ĐB 934563
Nhất 00931
Nhì 57685
Ba 29121 60969
15316 16773 56477 62444
13131 84495 23745
Năm 7765
Sáu 0919 5917 4042
Bảy 508
Tám 11
Đầu
0 08
1 16, 19, 17, 11
2 21
3 31, 31
4 44, 45, 42
5
6 63, 69, 65
7 73, 77
8 85
9 95
Đuôi
0
1 31, 21, 31, 11
2 42
3 63, 73
4 44
5 85, 95, 45, 65
6 16
7 77, 17
8 08
9 69, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/07/2023

ĐB 192240
Nhất 83379
Nhì 19469
Ba 46686 94421
76227 01305 65397 24508
35819 90788 02794
Năm 3418
Sáu 4138 4354 6041
Bảy 202
Tám 26
Đầu
0 05, 08, 02
1 19, 18
2 21, 27, 26
3 38
4 40, 41
5 54
6 69
7 79
8 86, 88
9 97, 94
Đuôi
0 40
1 21, 41
2 02
3
4 94, 54
5 05
6 86, 26
7 27, 97
8 08, 88, 18, 38
9 79, 69, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/07/2023

ĐB 940503
Nhất 37015
Nhì 02993
Ba 44973 05431
59694 74756 84595 33942
51840 90348 10272
Năm 3534
Sáu 2708 4532 7246
Bảy 432
Tám 99
Đầu
0 03, 08
1 15
2
3 31, 34, 32, 32
4 42, 40, 48, 46
5 56
6
7 73, 72
8
9 93, 94, 95, 99
Đuôi
0 40
1 31
2 42, 72, 32, 32
3 03, 93, 73
4 94, 34
5 15, 95
6 56, 46
7
8 48, 08
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/06/2023

ĐB 818030
Nhất 37820
Nhì 74419
Ba 04215 92417
62924 26270 17925 59814
78009 19191 30361
Năm 0026
Sáu 2275 8430 1684
Bảy 219
Tám 58
Đầu
0 09
1 19, 15, 17, 14, 19
2 20, 24, 25, 26
3 30, 30
4
5 58
6 61
7 70, 75
8 84
9 91
Đuôi
0 30, 20, 70, 30
1 91, 61
2
3
4 24, 14, 84
5 15, 25, 75
6 26
7 17
8 58
9 19, 09, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/06/2023

ĐB 876536
Nhất 88301
Nhì 15266
Ba 94078 10360
56309 85625 86512 45888
48386 48197 08295
Năm 2900
Sáu 2435 1305 4042
Bảy 209
Tám 57
Đầu
0 01, 09, 00, 05, 09
1 12
2 25
3 36, 35
4 42
5 57
6 66, 60
7 78
8 88, 86
9 97, 95
Đuôi
0 60, 00
1 01
2 12, 42
3
4
5 25, 95, 35, 05
6 36, 66, 86
7 97, 57
8 78, 88
9 09, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/06/2023

ĐB 778938
Nhất 59047
Nhì 86133
Ba 31672 43232
43862 67801 92241 85466
46065 40902 38663
Năm 6655
Sáu 2970 1367 6236
Bảy 633
Tám 80
Đầu
0 01, 02
1
2
3 38, 33, 32, 36, 33
4 47, 41
5 55
6 62, 66, 65, 63, 67
7 72, 70
8 80
9
Đuôi
0 70, 80
1 01, 41
2 72, 32, 62, 02
3 33, 63, 33
4
5 65, 55
6 66, 36
7 47, 67
8 38
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/06/2023

ĐB 499222
Nhất 72231
Nhì 82037
Ba 70441 01559
74085 13484 72539 50617
00713 38402 48913
Năm 1524
Sáu 2409 6873 6715
Bảy 562
Tám 34
Đầu
0 02, 09
1 17, 13, 13, 15
2 22, 24
3 31, 37, 39, 34
4 41
5 59
6 62
7 73
8 85, 84
9
Đuôi
0
1 31, 41
2 22, 02, 62
3 13, 13, 73
4 84, 24, 34
5 85, 15
6
7 37, 17
8
9 59, 39, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/06/2023

ĐB 457618
Nhất 96495
Nhì 20095
Ba 60476 05945
13305 89043 39523 17238
76691 28329 63677
Năm 9737
Sáu 6500 2621 5986
Bảy 401
Tám 78
Đầu
0 05, 00, 01
1 18
2 23, 29, 21
3 38, 37
4 45, 43
5
6
7 76, 77, 78
8 86
9 95, 95, 91
Đuôi
0 00
1 91, 21, 01
2
3 43, 23
4
5 95, 95, 45, 05
6 76, 86
7 77, 37
8 18, 38, 78
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/06/2023

ĐB 566939
Nhất 78444
Nhì 22349
Ba 03901 58296
80833 06613 18284 45581
25896 27156 59234
Năm 7502
Sáu 9263 8852 3244
Bảy 233
Tám 22
Đầu
0 01, 02
1 13
2 22
3 39, 33, 34, 33
4 44, 49, 44
5 56, 52
6 63
7
8 84, 81
9 96, 96
Đuôi
0
1 01, 81
2 02, 52, 22
3 33, 13, 63, 33
4 44, 84, 34, 44
5
6 96, 96, 56
7
8
9 39, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/06/2023

ĐB 204147
Nhất 32809
Nhì 50891
Ba 72092 98840
97539 50838 84886 08834
35653 43973 28308
Năm 6044
Sáu 5365 6729 1126
Bảy 107
Tám 02
Đầu
0 09, 08, 07, 02
1
2 29, 26
3 39, 38, 34
4 47, 40, 44
5 53
6 65
7 73
8 86
9 91, 92
Đuôi
0 40
1 91
2 92, 02
3 53, 73
4 34, 44
5 65
6 86, 26
7 47, 07
8 38, 08
9 09, 39, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/06/2023

ĐB 331639
Nhất 24135
Nhì 12430
Ba 77105 18824
24273 96010 32536 79016
58375 08815 41639
Năm 8592
Sáu 9319 5879 8421
Bảy 096
Tám 20
Đầu
0 05
1 10, 16, 15, 19
2 24, 21, 20
3 39, 35, 30, 36, 39
4
5
6
7 73, 75, 79
8
9 92, 96
Đuôi
0 30, 10, 20
1 21
2 92
3 73
4 24
5 35, 05, 75, 15
6 36, 16, 96
7
8
9 39, 39, 19, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/05/2023

ĐB 124399
Nhất 58068
Nhì 87280
Ba 66390 40716
67589 09910 66017 14590
01912 81722 52246
Năm 8051
Sáu 9927 2176 1003
Bảy 453
Tám 50
Đầu
0 03
1 16, 10, 17, 12
2 22, 27
3
4 46
5 51, 53, 50
6 68
7 76
8 80, 89
9 99, 90, 90
Đuôi
0 80, 90, 10, 90, 50
1 51
2 12, 22
3 03, 53
4
5
6 16, 46, 76
7 17, 27
8 68
9 99, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/05/2023

ĐB 467972
Nhất 80920
Nhì 56854
Ba 55682 86425
87137 11858 58616 28538
19370 22517 87915
Năm 6545
Sáu 6879 4846 9181
Bảy 260
Tám 63
Đầu
0
1 16, 17, 15
2 20, 25
3 37, 38
4 45, 46
5 54, 58
6 60, 63
7 72, 70, 79
8 82, 81
9
Đuôi
0 20, 70, 60
1 81
2 72, 82
3 63
4 54
5 25, 15, 45
6 16, 46
7 37, 17
8 58, 38
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/05/2023

ĐB 940078
Nhất 71714
Nhì 67849
Ba 57542 10898
04335 96482 17857 69373
48065 15443 90554
Năm 8154
Sáu 8750 4913 1502
Bảy 678
Tám 34
Đầu
0 02
1 14, 13
2
3 35, 34
4 49, 42, 43
5 57, 54, 54, 50
6 65
7 78, 73, 78
8 82
9 98
Đuôi
0 50
1
2 42, 82, 02
3 73, 43, 13
4 14, 54, 54, 34
5 35, 65
6
7 57
8 78, 98, 78
9 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/05/2023

ĐB 921019
Nhất 27333
Nhì 65847
Ba 21244 92475
59261 04060 18199 20318
00961 91005 58028
Năm 5267
Sáu 9295 0434 3996
Bảy 857
Tám 58
Đầu
0 05
1 19, 18
2 28
3 33, 34
4 47, 44
5 57, 58
6 61, 60, 61, 67
7 75
8
9 99, 95, 96
Đuôi
0 60
1 61, 61
2
3 33
4 44, 34
5 75, 05, 95
6 96
7 47, 67, 57
8 18, 28, 58
9 19, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/05/2023

ĐB 054090
Nhất 56292
Nhì 80802
Ba 17355 91438
24648 55019 29755 76145
18552 65173 10335
Năm 3434
Sáu 1166 3706 6901
Bảy 314
Tám 81
Đầu
0 02, 06, 01
1 19, 14
2
3 38, 35, 34
4 48, 45
5 55, 55, 52
6 66
7 73
8 81
9 90, 92
Đuôi
0 90
1 01, 81
2 92, 02, 52
3 73
4 34, 14
5 55, 55, 45, 35
6 66, 06
7
8 38, 48
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/05/2023

ĐB 135994
Nhất 96075
Nhì 62399
Ba 81874 44529
64425 60618 32023 86786
87397 67483 86697
Năm 7150
Sáu 4106 4451 2033
Bảy 989
Tám 99
Đầu
0 06
1 18
2 29, 25, 23
3 33
4
5 50, 51
6
7 75, 74
8 86, 83, 89
9 94, 99, 97, 97, 99
Đuôi
0 50
1 51
2
3 23, 83, 33
4 94, 74
5 75, 25
6 86, 06
7 97, 97
8 18
9 99, 29, 89, 99

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.