Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/05/2024

ĐB 817292
Nhất 37865
Nhì 92683
Ba 24794 79754
75791 88011 09284 81848
54210 16359 55293
Năm 1931
Sáu 6618 3005 4307
Bảy 652
Tám 85
Đầu
0 05, 07
1 11, 10, 18
2
3 31
4 48
5 54, 59, 52
6 65
7
8 83, 84, 85
9 92, 94, 91, 93
Đuôi
0 10
1 91, 11, 31
2 92, 52
3 83, 93
4 94, 54, 84
5 65, 05, 85
6
7 07
8 48, 18
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/05/2024

ĐB 067456
Nhất 81584
Nhì 50566
Ba 50419 25948
75112 69899 73261 41899
34195 83141 16416
Năm 7046
Sáu 6977 4069 2583
Bảy 644
Tám 18
Đầu
0
1 19, 12, 16, 18
2
3
4 48, 41, 46, 44
5 56
6 66, 61, 69
7 77
8 84, 83
9 99, 99, 95
Đuôi
0
1 61, 41
2 12
3 83
4 84, 44
5 95
6 56, 66, 16, 46
7 77
8 48, 18
9 19, 99, 99, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/05/2024

ĐB 968020
Nhất 35512
Nhì 48222
Ba 76210 98118
01892 79035 04069 85661
92539 22624 74152
Năm 9344
Sáu 9782 5090 4323
Bảy 649
Tám 38
Đầu
0
1 12, 10, 18
2 20, 22, 24, 23
3 35, 39, 38
4 44, 49
5 52
6 69, 61
7
8 82
9 92, 90
Đuôi
0 20, 10, 90
1 61
2 12, 22, 92, 52, 82
3 23
4 24, 44
5 35
6
7
8 18, 38
9 69, 39, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/05/2024

ĐB 416236
Nhất 53134
Nhì 26648
Ba 38619 25628
93664 49006 76322 94256
40581 26258 18239
Năm 9655
Sáu 6778 9029 0341
Bảy 133
Tám 63
Đầu
0 06
1 19
2 28, 22, 29
3 36, 34, 39, 33
4 48, 41
5 56, 58, 55
6 64, 63
7 78
8 81
9
Đuôi
0
1 81, 41
2 22
3 33, 63
4 34, 64
5 55
6 36, 06, 56
7
8 48, 28, 58, 78
9 19, 39, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/05/2024

ĐB 833301
Nhất 97762
Nhì 99786
Ba 64996 70372
49008 77595 24881 80293
30158 02758 76579
Năm 4487
Sáu 8249 1183 9938
Bảy 035
Tám 20
Đầu
0 01, 08
1
2 20
3 38, 35
4 49
5 58, 58
6 62
7 72, 79
8 86, 81, 87, 83
9 96, 95, 93
Đuôi
0 20
1 01, 81
2 62, 72
3 93, 83
4
5 95, 35
6 86, 96
7 87
8 08, 58, 58, 38
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/05/2024

ĐB 742011
Nhất 54533
Nhì 74106
Ba 00130 41719
03149 73454 50400 49097
79262 34507 66844
Năm 3319
Sáu 5406 8132 8130
Bảy 696
Tám 60
Đầu
0 06, 00, 07, 06
1 11, 19, 19
2
3 33, 30, 32, 30
4 49, 44
5 54
6 62, 60
7
8
9 97, 96
Đuôi
0 30, 00, 30, 60
1 11
2 62, 32
3 33
4 54, 44
5
6 06, 06, 96
7 97, 07
8
9 19, 49, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/04/2024

ĐB 393297
Nhất 95677
Nhì 10798
Ba 44130 62631
73560 41630 97601 35273
03888 78777 77508
Năm 9412
Sáu 7277 9218 3780
Bảy 249
Tám 11
Đầu
0 01, 08
1 12, 18, 11
2
3 30, 31, 30
4 49
5
6 60
7 77, 73, 77, 77
8 88, 80
9 97, 98
Đuôi
0 30, 60, 30, 80
1 31, 01, 11
2 12
3 73
4
5
6
7 97, 77, 77, 77
8 98, 88, 08, 18
9 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/04/2024

ĐB 598621
Nhất 18456
Nhì 28423
Ba 29448 35953
46731 28295 55330 49083
84028 94037 93382
Năm 8722
Sáu 7867 9520 2730
Bảy 925
Tám 80
Đầu
0
1
2 21, 23, 28, 22, 20, 25
3 31, 30, 37, 30
4 48
5 56, 53
6 67
7
8 83, 82, 80
9 95
Đuôi
0 30, 20, 30, 80
1 21, 31
2 82, 22
3 23, 53, 83
4
5 95, 25
6 56
7 37, 67
8 48, 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/04/2024

ĐB 689897
Nhất 10690
Nhì 76422
Ba 58414 12911
44942 24058 34478 97825
55023 83203 74191
Năm 6452
Sáu 5258 2042 5126
Bảy 630
Tám 89
Đầu
0 03
1 14, 11
2 22, 25, 23, 26
3 30
4 42, 42
5 58, 52, 58
6
7 78
8 89
9 97, 90, 91
Đuôi
0 90, 30
1 11, 91
2 22, 42, 52, 42
3 23, 03
4 14
5 25
6 26
7 97
8 58, 78, 58
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/04/2024

ĐB 597474
Nhất 88161
Nhì 55121
Ba 65794 20437
46650 96101 52950 59499
72666 74982 38377
Năm 7251
Sáu 1846 7012 5636
Bảy 718
Tám 40
Đầu
0 01
1 12, 18
2 21
3 37, 36
4 46, 40
5 50, 50, 51
6 61, 66
7 74, 77
8 82
9 94, 99
Đuôi
0 50, 50, 40
1 61, 21, 01, 51
2 82, 12
3
4 74, 94
5
6 66, 46, 36
7 37, 77
8 18
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/04/2024

ĐB 903684
Nhất 24696
Nhì 63050
Ba 91018 28489
58492 62416 15278 19922
21500 56497 47467
Năm 3468
Sáu 1973 0520 6979
Bảy 494
Tám 98
Đầu
0 00
1 18, 16
2 22, 20
3
4
5 50
6 67, 68
7 78, 73, 79
8 84, 89
9 96, 92, 97, 94, 98
Đuôi
0 50, 00, 20
1
2 92, 22
3 73
4 84, 94
5
6 96, 16
7 97, 67
8 18, 78, 68, 98
9 89, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/04/2024

ĐB 309125
Nhất 65226
Nhì 44565
Ba 51613 86409
61116 29576 42413 37115
29242 96636 38806
Năm 5714
Sáu 8198 4977 8302
Bảy 974
Tám 70
Đầu
0 09, 06, 02
1 13, 16, 13, 15, 14
2 25, 26
3 36
4 42
5
6 65
7 76, 77, 74, 70
8
9 98
Đuôi
0 70
1
2 42, 02
3 13, 13
4 14, 74
5 25, 65, 15
6 26, 16, 76, 36, 06
7 77
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/04/2024

ĐB 529215
Nhất 98034
Nhì 06394
Ba 61472 28640
85601 28788 77598 53243
95456 80798 46147
Năm 2524
Sáu 4191 4489 3914
Bảy 190
Tám 35
Đầu
0 01
1 15, 14
2 24
3 34, 35
4 40, 43, 47
5 56
6
7 72
8 88, 89
9 94, 98, 98, 91, 90
Đuôi
0 40, 90
1 01, 91
2 72
3 43
4 34, 94, 24, 14
5 15, 35
6 56
7 47
8 88, 98, 98
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/04/2024

ĐB 193631
Nhất 93846
Nhì 78420
Ba 43280 02985
92758 57975 23937 88844
21611 15158 25460
Năm 3772
Sáu 0092 9586 2241
Bảy 127
Tám 91
Đầu
0
1 11
2 20, 27
3 31, 37
4 46, 44, 41
5 58, 58
6 60
7 75, 72
8 80, 85, 86
9 92, 91
Đuôi
0 20, 80, 60
1 31, 11, 41, 91
2 72, 92
3
4 44
5 85, 75
6 46, 86
7 37, 27
8 58, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/04/2024

ĐB 013739
Nhất 65548
Nhì 11314
Ba 66871 47492
15817 30224 13916 74123
55436 32360 11249
Năm 6691
Sáu 5390 8939 0659
Bảy 465
Tám 56
Đầu
0
1 14, 17, 16
2 24, 23
3 39, 36, 39
4 48, 49
5 59, 56
6 60, 65
7 71
8
9 92, 91, 90
Đuôi
0 60, 90
1 71, 91
2 92
3 23
4 14, 24
5 65
6 16, 36, 56
7 17
8 48
9 39, 49, 39, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/03/2024

ĐB 379085
Nhất 93533
Nhì 88487
Ba 95342 22890
93745 96649 94079 73388
81773 64508 48980
Năm 0884
Sáu 2230 7785 5399
Bảy 049
Tám 59
Đầu
0 08
1
2
3 33, 30
4 42, 45, 49, 49
5 59
6
7 79, 73
8 85, 87, 88, 80, 84, 85
9 90, 99
Đuôi
0 90, 80, 30
1
2 42
3 33, 73
4 84
5 85, 45, 85
6
7 87
8 88, 08
9 49, 79, 99, 49, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/03/2024

ĐB 252048
Nhất 83153
Nhì 57284
Ba 36656 30970
58685 96598 48018 09207
18085 12799 43906
Năm 2857
Sáu 2766 7226 3632
Bảy 530
Tám 67
Đầu
0 07, 06
1 18
2 26
3 32, 30
4 48
5 53, 56, 57
6 66, 67
7 70
8 84, 85, 85
9 98, 99
Đuôi
0 70, 30
1
2 32
3 53
4 84
5 85, 85
6 56, 06, 66, 26
7 07, 57, 67
8 48, 98, 18
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/03/2024

ĐB 232734
Nhất 93961
Nhì 59499
Ba 84240 12643
98015 70263 41836 61686
99381 43950 26564
Năm 6014
Sáu 0196 1293 9725
Bảy 170
Tám 67
Đầu
0
1 15, 14
2 25
3 34, 36
4 40, 43
5 50
6 61, 63, 64, 67
7 70
8 86, 81
9 99, 96, 93
Đuôi
0 40, 50, 70
1 61, 81
2
3 43, 63, 93
4 34, 64, 14
5 15, 25
6 36, 86, 96
7 67
8
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/03/2024

ĐB 318059
Nhất 00315
Nhì 44115
Ba 15989 93908
54579 77625 43743 48378
56553 76005 11163
Năm 1573
Sáu 7743 9335 3266
Bảy 058
Tám 64
Đầu
0 08, 05
1 15, 15
2 25
3 35
4 43, 43
5 59, 53, 58
6 63, 66, 64
7 79, 78, 73
8 89
9
Đuôi
0
1
2
3 43, 53, 63, 73, 43
4 64
5 15, 15, 25, 05, 35
6 66
7
8 08, 78, 58
9 59, 89, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/03/2024

ĐB 174016
Nhất 02929
Nhì 71480
Ba 74688 17950
37546 56246 24408 69577
17437 91920 37870
Năm 3208
Sáu 9995 1374 5946
Bảy 557
Tám 00
Đầu
0 08, 08, 00
1 16
2 29, 20
3 37
4 46, 46, 46
5 50, 57
6
7 77, 70, 74
8 80, 88
9 95
Đuôi
0 80, 50, 20, 70, 00
1
2
3
4 74
5 95
6 16, 46, 46, 46
7 77, 37, 57
8 88, 08, 08
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/03/2024

ĐB 929658
Nhất 34272
Nhì 27889
Ba 80707 77351
76577 59636 06686 08652
03645 50623 48867
Năm 8424
Sáu 6740 7715 7290
Bảy 498
Tám 75
Đầu
0 07
1 15
2 23, 24
3 36
4 45, 40
5 58, 51, 52
6 67
7 72, 77, 75
8 89, 86
9 90, 98
Đuôi
0 40, 90
1 51
2 72, 52
3 23
4 24
5 45, 15, 75
6 36, 86
7 07, 77, 67
8 58, 98
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/03/2024

ĐB 211356
Nhất 98110
Nhì 54895
Ba 60189 90077
09048 55172 44956 55634
55046 24649 27462
Năm 5655
Sáu 4346 1048 4075
Bảy 529
Tám 95
Đầu
0
1 10
2 29
3 34
4 48, 46, 49, 46, 48
5 56, 56, 55
6 62
7 77, 72, 75
8 89
9 95, 95
Đuôi
0 10
1
2 72, 62
3
4 34
5 95, 55, 75, 95
6 56, 56, 46, 46
7 77
8 48, 48
9 89, 49, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/03/2024

ĐB 176172
Nhất 67291
Nhì 50733
Ba 48776 87878
47070 13867 04393 15218
73764 59702 25493
Năm 8047
Sáu 8485 9378 7276
Bảy 741
Tám 96
Đầu
0 02
1 18
2
3 33
4 47, 41
5
6 67, 64
7 72, 76, 78, 70, 78, 76
8 85
9 91, 93, 93, 96
Đuôi
0 70
1 91, 41
2 72, 02
3 33, 93, 93
4 64
5 85
6 76, 76, 96
7 67, 47
8 78, 18, 78
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/03/2024

ĐB 830049
Nhất 92132
Nhì 54610
Ba 77900 51081
12392 95426 89142 43291
94523 93049 74332
Năm 3502
Sáu 5917 9212 8310
Bảy 041
Tám 09
Đầu
0 00, 02, 09
1 10, 17, 12, 10
2 26, 23
3 32, 32
4 49, 42, 49, 41
5
6
7
8 81
9 92, 91
Đuôi
0 10, 00, 10
1 81, 91, 41
2 32, 92, 42, 32, 02, 12
3 23
4
5
6 26
7 17
8
9 49, 49, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/02/2024

ĐB 988909
Nhất 26661
Nhì 12290
Ba 00926 95089
25497 60454 77191 59386
40847 89945 31806
Năm 8781
Sáu 4512 1354 0977
Bảy 258
Tám 73
Đầu
0 09, 06
1 12
2 26
3
4 47, 45
5 54, 54, 58
6 61
7 77, 73
8 89, 86, 81
9 90, 97, 91
Đuôi
0 90
1 61, 91, 81
2 12
3 73
4 54, 54
5 45
6 26, 86, 06
7 97, 47, 77
8 58
9 09, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/02/2024

ĐB 034241
Nhất 11646
Nhì 93320
Ba 04848 20509
90688 99424 84676 94219
18562 16630 74307
Năm 8735
Sáu 4807 3530 9315
Bảy 171
Tám 24
Đầu
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5
6 62
7 76, 71
8 88
9
Đuôi
0 20, 30, 30
1 41, 71
2 62
3
4 24, 24
5 35, 15
6 46, 76
7 07, 07
8 48, 88
9 09, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/02/2024

ĐB 172724
Nhất 15989
Nhì 33324
Ba 21121 57898
88707 98442 29162 73894
38802 07434 83136
Năm 8167
Sáu 9048 3459 1867
Bảy 075
Tám 99
Đầu
0 07, 02
1
2 24, 24, 21
3 34, 36
4 42, 48
5 59
6 62, 67, 67
7 75
8 89
9 98, 94, 99
Đuôi
0
1 21
2 42, 62, 02
3
4 24, 24, 94, 34
5 75
6 36
7 07, 67, 67
8 98, 48
9 89, 59, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/02/2024

ĐB 179627
Nhất 84332
Nhì 01177
Ba 32715 96871
16351 67135 36176 92097
62601 19208 27132
Năm 9606
Sáu 8723 9695 0750
Bảy 900
Tám 37
Đầu
0 01, 08, 06, 00
1 15
2 27, 23
3 32, 35, 32, 37
4
5 51, 50
6
7 77, 71, 76
8
9 97, 95
Đuôi
0 50, 00
1 71, 51, 01
2 32, 32
3 23
4
5 15, 35, 95
6 76, 06
7 27, 77, 97, 37
8 08
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/02/2024

ĐB 433361
Nhất 06495
Nhì 63095
Ba 43258 04131
34719 31615 89293 91841
13568 93396 54828
Năm 3201
Sáu 9590 5004 7980
Bảy 501
Tám 37
Đầu
0 01, 04, 01
1 19, 15
2 28
3 31, 37
4 41
5 58
6 61, 68
7
8 80
9 95, 95, 93, 96, 90
Đuôi
0 90, 80
1 61, 31, 41, 01, 01
2
3 93
4 04
5 95, 95, 15
6 96
7 37
8 58, 68, 28
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/02/2024

ĐB 850589
Nhất 11027
Nhì 05733
Ba 77538 29466
59691 50922 25668 74960
94763 03164 49828
Năm 2862
Sáu 4028 5723 0634
Bảy 621
Tám 89
Đầu
0
1
2 27, 22, 28, 28, 23, 21
3 33, 38, 34
4
5
6 66, 68, 60, 63, 64, 62
7
8 89, 89
9 91
Đuôi
0 60
1 91, 21
2 22, 62
3 33, 63, 23
4 64, 34
5
6 66
7 27
8 38, 68, 28, 28
9 89, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/02/2024

ĐB 983646
Nhất 25103
Nhì 16472
Ba 68322 79038
84173 19512 60946 79102
60199 50838 18536
Năm 9675
Sáu 9163 8353 5506
Bảy 270
Tám 13
Đầu
0 03, 02, 06
1 12, 13
2 22
3 38, 38, 36
4 46, 46
5 53
6 63
7 72, 73, 75, 70
8
9 99
Đuôi
0 70
1
2 72, 22, 12, 02
3 03, 73, 63, 53, 13
4
5 75
6 46, 46, 36, 06
7
8 38, 38
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/02/2024

ĐB 582950
Nhất 68811
Nhì 51424
Ba 87958 20788
35524 37291 09198 72435
31063 49728 59396
Năm 7640
Sáu 9839 3044 9311
Bảy 291
Tám 07
Đầu
0 07
1 11, 11
2 24, 24, 28
3 35, 39
4 40, 44
5 50, 58
6 63
7
8 88
9 91, 98, 96, 91
Đuôi
0 50, 40
1 11, 91, 11, 91
2
3 63
4 24, 24, 44
5 35
6 96
7 07
8 58, 88, 98, 28
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/01/2024

ĐB 046413
Nhất 14199
Nhì 33927
Ba 18114 80292
03725 90537 74819 31356
02831 96983 58898
Năm 8620
Sáu 9597 7106 9330
Bảy 968
Tám 58
Đầu
0 06
1 13, 14, 19
2 27, 25, 20
3 37, 31, 30
4
5 56, 58
6 68
7
8 83
9 99, 92, 98, 97
Đuôi
0 20, 30
1 31
2 92
3 13, 83
4 14
5 25
6 56, 06
7 27, 37, 97
8 98, 68, 58
9 99, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/01/2024

ĐB 299997
Nhất 77332
Nhì 60292
Ba 09074 94545
49444 83614 33740 40888
71595 78399 81277
Năm 1398
Sáu 2391 4961 3783
Bảy 655
Tám 28
Đầu
0
1 14
2 28
3 32
4 45, 44, 40
5 55
6 61
7 74, 77
8 88, 83
9 97, 92, 95, 99, 98, 91
Đuôi
0 40
1 91, 61
2 32, 92
3 83
4 74, 44, 14
5 45, 95, 55
6
7 97, 77
8 88, 98, 28
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/01/2024

ĐB 121543
Nhất 96362
Nhì 56153
Ba 67438 36498
95857 19139 46833 41162
18701 51000 95811
Năm 1309
Sáu 2598 9725 5388
Bảy 159
Tám 57
Đầu
0 01, 00, 09
1 11
2 25
3 38, 39, 33
4 43
5 53, 57, 59, 57
6 62, 62
7
8 88
9 98, 98
Đuôi
0 00
1 01, 11
2 62, 62
3 43, 53, 33
4
5 25
6
7 57, 57
8 38, 98, 98, 88
9 39, 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/01/2024

ĐB 132339
Nhất 75990
Nhì 91186
Ba 51058 76068
12608 84418 11737 62486
89896 56325 46865
Năm 5953
Sáu 8892 0961 3538
Bảy 874
Tám 11
Đầu
0 08
1 18, 11
2 25
3 39, 37, 38
4
5 58, 53
6 68, 65, 61
7 74
8 86, 86
9 90, 96, 92
Đuôi
0 90
1 61, 11
2 92
3 53
4 74
5 25, 65
6 86, 86, 96
7 37
8 58, 68, 08, 18, 38
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/01/2024

ĐB 184783
Nhất 95132
Nhì 22508
Ba 06172 05926
14576 80905 48885 60474
56679 53372 31091
Năm 8457
Sáu 0424 7857 5755
Bảy 831
Tám 97
Đầu
0 08, 05
1
2 26, 24
3 32, 31
4
5 57, 57, 55
6
7 72, 76, 74, 79, 72
8 83, 85
9 91, 97
Đuôi
0
1 91, 31
2 32, 72, 72
3 83
4 74, 24
5 05, 85, 55
6 26, 76
7 57, 57, 97
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/01/2024

ĐB 322823
Nhất 82691
Nhì 83239
Ba 51700 07693
36866 28048 76610 42564
27903 11679 91266
Năm 1042
Sáu 6022 1059 6363
Bảy 976
Tám 22
Đầu
0 00, 03
1 10
2 23, 22, 22
3 39
4 48, 42
5 59
6 66, 64, 66, 63
7 79, 76
8
9 91, 93
Đuôi
0 00, 10
1 91
2 42, 22, 22
3 23, 93, 03, 63
4 64
5
6 66, 66, 76
7
8 48
9 39, 79, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/01/2024

ĐB 037227
Nhất 08276
Nhì 01689
Ba 27891 06501
47010 75728 77917 43266
20000 90849 88409
Năm 1739
Sáu 1291 6519 9477
Bảy 364
Tám 34
Đầu
0 01, 00, 09
1 10, 17, 19
2 27, 28
3 39, 34
4 49
5
6 66, 64
7 76, 77
8 89
9 91, 91
Đuôi
0 10, 00
1 91, 01, 91
2
3
4 64, 34
5
6 76, 66
7 27, 17, 77
8 28
9 89, 49, 09, 39, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/01/2024

ĐB 032799
Nhất 53373
Nhì 03177
Ba 94671 78467
01076 11563 21246 09156
92778 51941 77436
Năm 2266
Sáu 3158 3444 1517
Bảy 306
Tám 26
Đầu
0 06
1 17
2 26
3 36
4 46, 41, 44
5 56, 58
6 67, 63, 66
7 73, 77, 71, 76, 78
8
9 99
Đuôi
0
1 71, 41
2
3 73, 63
4 44
5
6 76, 46, 56, 36, 66, 06, 26
7 77, 67, 17
8 78, 58
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/01/2024

ĐB 822009
Nhất 95797
Nhì 27410
Ba 13738 83427
73080 93947 97910 69538
48344 53353 42071
Năm 9709
Sáu 6936 6205 0338
Bảy 578
Tám 60
Đầu
0 09, 09, 05
1 10, 10
2 27
3 38, 38, 36, 38
4 47, 44
5 53
6 60
7 71, 78
8 80
9 97
Đuôi
0 10, 80, 10, 60
1 71
2
3 53
4 44
5 05
6 36
7 97, 27, 47
8 38, 38, 38, 78
9 09, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/12/2023

ĐB 006224
Nhất 04636
Nhì 89579
Ba 74127 96880
84770 77707 59532 51665
30049 95001 76631
Năm 6139
Sáu 7885 4736 6825
Bảy 242
Tám 85
Đầu
0 07, 01
1
2 24, 27, 25
3 36, 32, 31, 39, 36
4 49, 42
5
6 65
7 79, 70
8 80, 85, 85
9
Đuôi
0 80, 70
1 01, 31
2 32, 42
3
4 24
5 65, 85, 25, 85
6 36, 36
7 27, 07
8
9 79, 49, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/12/2023

ĐB 012082
Nhất 27096
Nhì 79637
Ba 90297 99040
00310 22738 06519 37912
33166 73645 73933
Năm 7913
Sáu 4872 3657 4319
Bảy 008
Tám 57
Đầu
0 08
1 10, 19, 12, 13, 19
2
3 37, 38, 33
4 40, 45
5 57, 57
6 66
7 72
8 82
9 96, 97
Đuôi
0 40, 10
1
2 82, 12, 72
3 33, 13
4
5 45
6 96, 66
7 37, 97, 57, 57
8 38, 08
9 19, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/12/2023

ĐB 001271
Nhất 16363
Nhì 12354
Ba 74022 39391
30560 04379 39786 99235
22249 41782 59104
Năm 9142
Sáu 1691 3516 4812
Bảy 647
Tám 25
Đầu
0 04
1 16, 12
2 22, 25
3 35
4 49, 42, 47
5 54
6 63, 60
7 71, 79
8 86, 82
9 91, 91
Đuôi
0 60
1 71, 91, 91
2 22, 82, 42, 12
3 63
4 54, 04
5 35, 25
6 86, 16
7 47
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/12/2023

ĐB 136936
Nhất 10259
Nhì 68179
Ba 76201 22613
38887 08608 71482 41669
65815 43431 95276
Năm 9056
Sáu 9527 8801 9414
Bảy 194
Tám 33
Đầu
0 01, 08, 01
1 13, 15, 14
2 27
3 36, 31, 33
4
5 59, 56
6 69
7 79, 76
8 87, 82
9 94
Đuôi
0
1 01, 31, 01
2 82
3 13, 33
4 14, 94
5 15
6 36, 76, 56
7 87, 27
8 08
9 59, 79, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/12/2023

ĐB 827568
Nhất 19957
Nhì 02453
Ba 59493 96484
97157 55260 34998 67471
22710 66254 87152
Năm 4264
Sáu 2117 0316 9867
Bảy 750
Tám 88
Đầu
0
1 10, 17, 16
2
3
4
5 57, 53, 57, 54, 52, 50
6 68, 60, 64, 67
7 71
8 84, 88
9 93, 98
Đuôi
0 60, 10, 50
1 71
2 52
3 53, 93
4 84, 54, 64
5
6 16
7 57, 57, 17, 67
8 68, 98, 88
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/12/2023

ĐB 284448
Nhất 07863
Nhì 92428
Ba 75245 42606
46253 71217 25970 72836
54997 28019 22883
Năm 2789
Sáu 7719 5838 3194
Bảy 144
Tám 83
Đầu
0 06
1 17, 19, 19
2 28
3 36, 38
4 48, 45, 44
5 53
6 63
7 70
8 83, 89, 83
9 97, 94
Đuôi
0 70
1
2
3 63, 53, 83, 83
4 94, 44
5 45
6 06, 36
7 17, 97
8 48, 28, 38
9 19, 89, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/12/2023

ĐB 086733
Nhất 93991
Nhì 95898
Ba 19310 04180
75222 11939 05390 79262
12658 78311 23787
Năm 1026
Sáu 4788 2815 8482
Bảy 202
Tám 56
Đầu
0 02
1 10, 11, 15
2 22, 26
3 33, 39
4
5 58, 56
6 62
7
8 80, 87, 88, 82
9 91, 98, 90
Đuôi
0 10, 80, 90
1 91, 11
2 22, 62, 82, 02
3 33
4
5 15
6 26, 56
7 87
8 98, 58, 88
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/12/2023

ĐB 205086
Nhất 84724
Nhì 32841
Ba 11068 82689
23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Năm 4854
Sáu 4715 7622 5536
Bảy 893
Tám 25
Đầu
0 01, 07, 03
1 15
2 24, 20, 22, 25
3 37, 34, 36
4 41
5 51, 54
6 68
7
8 86, 89
9 93
Đuôi
0 20
1 41, 01, 51
2 22
3 03, 93
4 24, 34, 54
5 15, 25
6 86, 36
7 07, 37
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2023

ĐB 425659
Nhất 08556
Nhì 51473
Ba 01340 46518
57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Năm 9699
Sáu 7319 3432 9600
Bảy 636
Tám 45
Đầu
0 03, 00
1 18, 13, 19
2
3 38, 30, 32, 36
4 40, 45
5 59, 56
6 68
7 73
8 85
9 95, 99
Đuôi
0 40, 30, 00
1
2 32
3 73, 13, 03
4
5 95, 85, 45
6 56, 36
7
8 18, 68, 38
9 59, 99, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/11/2023

ĐB 674312
Nhất 87569
Nhì 95278
Ba 67766 48534
56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Năm 4885
Sáu 1717 1871 9942
Bảy 189
Tám 71
Đầu
0 07
1 12, 17
2
3 34, 37, 31
4 42
5
6 69, 66
7 78, 77, 71, 71
8 85, 89
9 91, 93, 95
Đuôi
0
1 91, 31, 71, 71
2 12, 42
3 93
4 34
5 95, 85
6 66
7 77, 37, 07, 17
8 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2023

ĐB 187173
Nhất 36162
Nhì 71726
Ba 39837 54044
22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Năm 7568
Sáu 2249 3443 0232
Bảy 149
Tám 61
Đầu
0
1
2 26, 23, 27, 24
3 37, 34, 32
4 44, 47, 49, 43, 49
5
6 62, 68, 64, 68, 61
7 73
8
9
Đuôi
0
1 61
2 62, 32
3 73, 23, 43
4 44, 34, 64, 24
5
6 26
7 37, 47, 27
8 68, 68
9 49, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/11/2023

ĐB 346003
Nhất 73148
Nhì 50877
Ba 50046 63816
02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Năm 0635
Sáu 8850 1393 1807
Bảy 590
Tám 75
Đầu
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 36, 35
4 48, 46, 45
5 52, 50
6 65
7 77, 75
8 87
9 93, 90
Đuôi
0 50, 90
1 31
2 52
3 03, 93
4
5 45, 65, 35, 75
6 46, 16, 36
7 77, 87, 07
8 48, 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2023

ĐB 081430
Nhất 66418
Nhì 25986
Ba 87102 83019
46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Năm 9057
Sáu 6543 3561 1659
Bảy 034
Tám 54
Đầu
0 02, 09
1 18, 19, 15
2
3 30, 36, 34
4 43
5 52, 57, 59, 54
6 61
7
8 86, 83, 86
9 90
Đuôi
0 30, 90
1 61
2 02, 52
3 83, 43
4 34, 54
5 15
6 86, 36, 86
7 57
8 18
9 19, 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/11/2023

ĐB 815945
Nhất 63174
Nhì 29597
Ba 84392 57111
71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Năm 2037
Sáu 2527 6404 5286
Bảy 248
Tám 27
Đầu
0 04
1 11
2 27, 27
3 39, 39, 37
4 45, 48
5 55
6
7 74, 79
8 86
9 97, 92, 96, 95, 96
Đuôi
0
1 11
2 92
3
4 74, 04
5 45, 95, 55
6 96, 96, 86
7 97, 37, 27, 27
8 48
9 39, 79, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/11/2023

ĐB 692238
Nhất 46924
Nhì 88954
Ba 25632 95615
14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Năm 5392
Sáu 1829 8806 5465
Bảy 226
Tám 88
Đầu
0 06
1 15, 10
2 24, 20, 29, 26
3 38, 32
4
5 54
6 65
7 76, 73
8 88, 82, 83, 88
9 92
Đuôi
0 20, 10
1
2 32, 82, 92
3 73, 83
4 24, 54
5 15, 65
6 76, 06, 26
7
8 38, 88, 88
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/11/2023

ĐB 151258
Nhất 92952
Nhì 33678
Ba 42815 06063
61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Năm 1489
Sáu 0494 0835 2043
Bảy 305
Tám 46
Đầu
0 06, 05
1 15
2 28
3 35
4 43, 46
5 58, 52, 57, 50
6 63, 61
7 78, 78
8 85, 89
9 94
Đuôi
0 50
1 61
2 52
3 63, 43
4 94
5 15, 85, 35, 05
6 06, 46
7 57
8 58, 78, 78, 28
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/11/2023

ĐB 820585
Nhất 22845
Nhì 53648
Ba 21683 46513
18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Năm 7818
Sáu 5854 4913 8386
Bảy 002
Tám 54
Đầu
0 02
1 13, 18, 18, 13
2
3
4 45, 48
5 50, 54, 54
6
7 75, 79
8 85, 83, 81, 86, 86
9 95
Đuôi
0 50
1 81
2 02
3 83, 13, 13
4 54, 54
5 85, 45, 75, 95
6 86, 86
7
8 48, 18, 18
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/10/2023

ĐB 616404
Nhất 71036
Nhì 76523
Ba 29798 82395
63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Năm 4907
Sáu 1447 7512 8074
Bảy 493
Tám 60
Đầu
0 04, 07
1 10, 10, 16, 12
2 23
3 36
4 47
5 59
6 63, 66, 60
7 71, 74
8
9 98, 95, 93
Đuôi
0 10, 10, 60
1 71
2 12
3 23, 63, 93
4 04, 74
5 95
6 36, 66, 16
7 07, 47
8 98
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/10/2023

ĐB 578796
Nhất 48335
Nhì 76932
Ba 52908 67184
53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Năm 0928
Sáu 0065 2178 2514
Bảy 438
Tám 16
Đầu
0 08, 09
1 16, 14, 16
2 26, 28
3 35, 32, 38
4 45
5 55
6 62, 65
7 78
8 84, 81
9 96
Đuôi
0
1 81
2 32, 62
3
4 84, 14
5 35, 45, 55, 65
6 96, 26, 16, 16
7
8 08, 28, 78, 38
9 09

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.