Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/03/2023

ĐB 196165
Nhất 71984
Nhì 65629
Ba 94553 70308
26461 50275 84709 09153
63364 09323 91021
Năm 3721
Sáu 1806 0536 9426
Bảy 533
Tám 17
Đầu
0 08, 09, 06
1 17
2 29, 23, 21, 21, 26
3 36, 33
4
5 53, 53
6 65, 61, 64
7 75
8 84
9
Đuôi
0
1 61, 21, 21
2
3 53, 53, 23, 33
4 84, 64
5 65, 75
6 06, 36, 26
7 17
8 08
9 29, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/03/2023

ĐB 262761
Nhất 59679
Nhì 74069
Ba 42256 79889
97120 00669 10268 74972
61942 34626 77512
Năm 6290
Sáu 8387 9798 4717
Bảy 730
Tám 76
Đầu
0
1 12, 17
2 20, 26
3 30
4 42
5 56
6 61, 69, 69, 68
7 79, 72, 76
8 89, 87
9 90, 98
Đuôi
0 20, 90, 30
1 61
2 72, 42, 12
3
4
5
6 56, 26, 76
7 87, 17
8 68, 98
9 79, 69, 89, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/03/2023

ĐB 763435
Nhất 10981
Nhì 65716
Ba 04879 30533
07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Năm 7921
Sáu 1207 9243 9190
Bảy 414
Tám 90
Đầu
0 07
1 16, 13, 14
2 21
3 35, 33, 31
4 46, 49, 43
5 55
6
7 79, 78
8 81
9 91, 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1 81, 91, 31, 21
2
3 33, 13, 43
4 14
5 35, 55
6 16, 46
7 07
8 78
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/03/2023

ĐB 652444
Nhất 06266
Nhì 92246
Ba 89426 78718
70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Năm 4574
Sáu 3536 4304 7824
Bảy 675
Tám 98
Đầu
0 04, 01, 04
1 18, 10
2 26, 28, 24
3 36
4 44, 46, 40
5 59
6 66
7 74, 75
8 85
9 98
Đuôi
0 10, 40
1 01
2
3
4 44, 04, 74, 04, 24
5 85, 75
6 66, 46, 26, 36
7
8 18, 28, 98
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/03/2023

ĐB 841165
Nhất 42744
Nhì 65054
Ba 45072 34473
04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Năm 2960
Sáu 2793 6156 9222
Bảy 494
Tám 18
Đầu
0 00
1 18
2 28, 22
3 35, 30
4 44, 43
5 54, 50, 56
6 65, 60
7 72, 73
8
9 91, 93, 94
Đuôi
0 00, 50, 30, 60
1 91
2 72, 22
3 73, 43, 93
4 44, 54, 94
5 65, 35
6 56
7
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/03/2023

ĐB 270765
Nhất 21765
Nhì 10417
Ba 04483 27882
84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Năm 2468
Sáu 9039 6211 2345
Bảy 525
Tám 58
Đầu
0 03, 00
1 17, 11
2 25
3 34, 39
4 48, 40, 45
5 58
6 65, 65, 68
7 74
8 83, 82, 89
9
Đuôi
0 40, 00
1 11
2 82
3 83, 03
4 34, 74
5 65, 65, 45, 25
6
7 17
8 48, 68, 58
9 89, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/03/2023

ĐB 434547
Nhất 34992
Nhì 46395
Ba 22743 77600
11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Năm 1662
Sáu 5843 8137 8444
Bảy 197
Tám 75
Đầu
0 00
1
2 28
3 33, 37
4 47, 43, 43, 44
5 51, 57
6 62
7 79, 75
8 83
9 92, 95, 98, 97
Đuôi
0 00
1 51
2 92, 62
3 43, 83, 33, 43
4 44
5 95, 75
6
7 47, 57, 37, 97
8 28, 98
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/03/2023

ĐB 715547
Nhất 85345
Nhì 78724
Ba 44266 31054
42494 19380 16333 90895
27406 90446 10090
Năm 6768
Sáu 7458 4693 0231
Bảy 058
Tám 31
Đầu
0 06
1
2 24
3 33, 31, 31
4 47, 45, 46
5 54, 58, 58
6 66, 68
7
8 80
9 94, 95, 90, 93
Đuôi
0 80, 90
1 31, 31
2
3 33, 93
4 24, 54, 94
5 45, 95
6 66, 06, 46
7 47
8 68, 58, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/02/2023

ĐB 317971
Nhất 21342
Nhì 10178
Ba 59526 76557
27579 82281 22485 82180
14500 64386 90341
Năm 4843
Sáu 7515 3532 8899
Bảy 784
Tám 69
Đầu
0 00
1 15
2 26
3 32
4 42, 41, 43
5 57
6 69
7 71, 78, 79
8 81, 85, 80, 86, 84
9 99
Đuôi
0 80, 00
1 71, 81, 41
2 42, 32
3 43
4 84
5 85, 15
6 26, 86
7 57
8 78
9 79, 99, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/02/2023

ĐB 369214
Nhất 56547
Nhì 79520
Ba 62042 76147
46640 50558 13886 83796
33480 36128 80439
Năm 7313
Sáu 5573 1952 4019
Bảy 629
Tám 35
Đầu
0
1 14, 13, 19
2 20, 28, 29
3 39, 35
4 47, 42, 47, 40
5 58, 52
6
7 73
8 86, 80
9 96
Đuôi
0 20, 40, 80
1
2 42, 52
3 13, 73
4 14
5 35
6 86, 96
7 47, 47
8 58, 28
9 39, 19, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/02/2023

ĐB 643731
Nhất 53007
Nhì 82637
Ba 39059 80681
41494 79920 05495 73619
99263 43604 00241
Năm 4306
Sáu 6715 4750 0899
Bảy 164
Tám 59
Đầu
0 07, 04, 06
1 19, 15
2 20
3 31, 37
4 41
5 59, 50, 59
6 63, 64
7
8 81
9 94, 95, 99
Đuôi
0 20, 50
1 31, 81, 41
2
3 63
4 94, 04, 64
5 95, 15
6 06
7 07, 37
8
9 59, 19, 99, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/02/2023

ĐB 901193
Nhất 05798
Nhì 00678
Ba 59274 89975
26964 43846 03563 31518
21828 47048 88422
Năm 3356
Sáu 2859 3207 8368
Bảy 986
Tám 57
Đầu
0 07
1 18
2 28, 22
3
4 46, 48
5 56, 59, 57
6 64, 63, 68
7 78, 74, 75
8 86
9 93, 98
Đuôi
0
1
2 22
3 93, 63
4 74, 64
5 75
6 46, 56, 86
7 07, 57
8 98, 78, 18, 28, 48, 68
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/02/2023

ĐB 511125
Nhất 85561
Nhì 26615
Ba 27984 96129
98430 44222 82363 13156
62648 12333 33415
Năm 8590
Sáu 2181 5098 8286
Bảy 850
Tám 80
Đầu
0
1 15, 15
2 25, 29, 22
3 30, 33
4 48
5 56, 50
6 61, 63
7
8 84, 81, 86, 80
9 90, 98
Đuôi
0 30, 90, 50, 80
1 61, 81
2 22
3 63, 33
4 84
5 25, 15, 15
6 56, 86
7
8 48, 98
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/02/2023

ĐB 977073
Nhất 59144
Nhì 61967
Ba 71517 71789
88328 19721 19256 92527
10381 61487 43308
Năm 3930
Sáu 4534 7901 6027
Bảy 891
Tám 37
Đầu
0 08, 01
1 17
2 28, 21, 27, 27
3 30, 34, 37
4 44
5 56
6 67
7 73
8 89, 81, 87
9 91
Đuôi
0 30
1 21, 81, 01, 91
2
3 73
4 44, 34
5
6 56
7 67, 17, 27, 87, 27, 37
8 28, 08
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/02/2023

ĐB 144596
Nhất 27361
Nhì 39290
Ba 56743 22042
50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Năm 0508
Sáu 4789 5682 1612
Bảy 626
Tám 53
Đầu
0 09, 08
1 12
2 22, 26
3 39
4 43, 42
5 57, 53
6 61, 61
7 71
8 86, 89, 82
9 96, 90
Đuôi
0 90
1 61, 71, 61
2 42, 22, 82, 12
3 43, 53
4
5
6 96, 86, 26
7 57
8 08
9 09, 39, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/02/2023

ĐB 970167
Nhất 15333
Nhì 75881
Ba 18442 25304
08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Năm 2375
Sáu 7178 3123 2541
Bảy 910
Tám 73
Đầu
0 04
1 10
2 25, 23
3 33, 36
4 42, 47, 41
5 56
6 67
7 78, 75, 78, 73
8 81, 84, 84
9
Đuôi
0 10
1 81, 41
2 42
3 33, 23, 73
4 04, 84, 84
5 25, 75
6 36, 56
7 67, 47
8 78, 78
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/01/2023

ĐB 772132
Nhất 86395
Nhì 06994
Ba 82340 72769
92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Năm 3440
Sáu 2366 1297 0653
Bảy 822
Tám 09
Đầu
0 06, 09
1 19
2 23, 22
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 69, 63, 66
7
8 85
9 95, 94, 95, 97
Đuôi
0 40, 40, 40
1
2 32, 22
3 63, 23, 53
4 94
5 95, 85, 95
6 06, 66
7 97
8
9 69, 19, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/01/2023

ĐB 153878
Nhất 77246
Nhì 19166
Ba 04639 67075
67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Năm 3396
Sáu 1932 2646 4776
Bảy 540
Tám 49
Đầu
0
1 18
2
3 39, 32
4 46, 46, 40, 49
5
6 66, 62, 65, 65, 60
7 78, 75, 70, 76
8 85
9 96
Đuôi
0 70, 60, 40
1
2 62, 32
3
4
5 75, 65, 65, 85
6 46, 66, 96, 46, 76
7
8 78, 18
9 39, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/01/2023

ĐB 929647
Nhất 23955
Nhì 24213
Ba 34565 55651
00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Năm 0006
Sáu 6837 7526 4177
Bảy 735
Tám 33
Đầu
0 07, 06
1 13
2 22, 26
3 37, 35, 33
4 47
5 55, 51, 56
6 65, 63
7 74, 77
8 87
9 94
Đuôi
0
1 51
2 22
3 13, 63, 33
4 74, 94
5 55, 65, 35
6 56, 06, 26
7 47, 87, 07, 37, 77
8
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/01/2023

ĐB 483886
Nhất 87021
Nhì 16775
Ba 15459 52487
69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Năm 8430
Sáu 5832 7227 7091
Bảy 278
Tám 52
Đầu
0
1 18
2 21, 21, 27
3 37, 30, 32
4 46
5 59, 52
6
7 75, 79, 78
8 86, 87, 80, 84
9 91
Đuôi
0 80, 30
1 21, 21, 91
2 32, 52
3
4 84
5 75
6 86, 46
7 87, 37, 27
8 18, 78
9 59, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/01/2023

ĐB 793235
Nhất 82146
Nhì 22110
Ba 05643 67161
89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Năm 9428
Sáu 6307 6494 6759
Bảy 804
Tám 02
Đầu
0 07, 04, 02
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 46, 43, 40
5 51, 59
6 61, 65
7 79, 73
8
9 94
Đuôi
0 10, 40
1 61, 51
2 02
3 43, 73
4 94, 04
5 35, 65
6 46
7 07
8 38, 18, 28
9 79, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/01/2023

ĐB 105565
Nhất 82970
Nhì 45596
Ba 94268 11865
38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Năm 1317
Sáu 9843 8402 3977
Bảy 427
Tám 65
Đầu
0 02
1 14, 19, 17
2 20, 27
3
4 43
5 55
6 65, 68, 65, 64, 65
7 70, 70, 77
8 88
9 96
Đuôi
0 70, 20, 70
1
2 02
3 43
4 14, 64
5 65, 65, 55, 65
6 96
7 17, 77, 27
8 68, 88
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/01/2023

ĐB 830434
Nhất 71905
Nhì 64131
Ba 08815 71714
47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Năm 4066
Sáu 8026 5971 2521
Bảy 787
Tám 03
Đầu
0 05, 03
1 15, 14, 10, 18
2 22, 26, 21
3 34, 31, 31
4
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9
Đuôi
0 10
1 31, 31, 71, 21
2 22
3 53, 83, 03
4 34, 14
5 05, 15, 65
6 66, 26
7 87
8 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/01/2023

ĐB 825071
Nhất 80219
Nhì 14040
Ba 06449 39050
31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Năm 3005
Sáu 6558 8586 2316
Bảy 592
Tám 01
Đầu
0 05, 01
1 19, 15, 15, 16
2
3
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 93, 95, 92
Đuôi
0 40, 50
1 71, 01
2 82, 92
3 93
4
5 15, 15, 95, 65, 05
6 76, 86, 16
7
8 58
9 19, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/01/2023

ĐB 487998
Nhất 27346
Nhì 66478
Ba 56460 50266
03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Năm 0445
Sáu 4903 1963 3601
Bảy 150
Tám 94
Đầu
0 03, 01
1
2
3
4 46, 45
5 50, 54, 50
6 60, 66, 63, 64, 63
7 78, 76
8 81
9 98, 98, 94
Đuôi
0 60, 50, 50
1 81, 01
2
3 63, 03, 63
4 64, 54, 94
5 45
6 46, 66, 76
7
8 98, 78, 98
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/12/2022

ĐB 562675
Nhất 84806
Nhì 83749
Ba 73837 48615
13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Năm 1821
Sáu 7871 0360 8758
Bảy 650
Tám 52
Đầu
0 06, 02
1 15
2 25, 21
3 37
4 49, 49
5 51, 55, 58, 50, 52
6 60, 60
7 75, 73, 71
8
9
Đuôi
0 60, 60, 50
1 51, 21, 71
2 02, 52
3 73
4
5 75, 15, 25, 55
6 06
7 37
8 58
9 49, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/12/2022

ĐB 305973
Nhất 33063
Nhì 76274
Ba 21309 16801
73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Năm 0169
Sáu 7990 9594 5680
Bảy 807
Tám 14
Đầu
0 09, 01, 07, 02, 07, 07
1 11, 14
2 27
3
4
5
6 63, 69
7 73, 74
8 85, 80
9 91, 90, 94
Đuôi
0 90, 80
1 01, 11, 91
2 02
3 73, 63
4 74, 94, 14
5 85
6
7 07, 07, 27, 07
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/12/2022

ĐB 129033
Nhất 27728
Nhì 69244
Ba 23644 64489
03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Năm 3066
Sáu 2737 6876 5782
Bảy 984
Tám 42
Đầu
0 08
1 11
2 28
3 33, 32, 37
4 44, 44, 42
5
6 66
7 76, 71, 76
8 89, 85, 82, 84
9 90
Đuôi
0 90
1 11, 71
2 32, 82, 42
3 33
4 44, 44, 84
5 85
6 76, 66, 76
7 37
8 28, 08
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/12/2022

ĐB 685342
Nhất 92627
Nhì 00681
Ba 02019 91153
14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Năm 6736
Sáu 4045 4631 9858
Bảy 711
Tám 42
Đầu
0 03
1 19, 17, 11
2 27, 23, 21
3 36, 31
4 42, 45, 42
5 53, 57, 58
6
7 71, 78
8 81
9
Đuôi
0
1 81, 71, 21, 31, 11
2 42, 42
3 53, 23, 03
4
5 45
6 36
7 27, 57, 17
8 78, 58
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/12/2022

ĐB 713308
Nhất 68907
Nhì 02539
Ba 02042 23706
76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Năm 5569
Sáu 1957 8379 4591
Bảy 402
Tám 11
Đầu
0 08, 07, 06, 02
1 15, 15, 11
2 26, 25, 25
3 39
4 42
5 57
6 69
7 75, 79
8
9 90, 91
Đuôi
0 90
1 91, 11
2 42, 02
3
4
5 15, 25, 75, 25, 15
6 06, 26
7 07, 57
8 08
9 39, 69, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/12/2022

ĐB 367543
Nhất 78633
Nhì 99590
Ba 55772 47117
31337 25465 70743 01864
09839 88722 65475
Năm 4163
Sáu 4689 5770 7687
Bảy 898
Tám 32
Đầu
0
1 17
2 22
3 33, 37, 39, 32
4 43, 43
5
6 65, 64, 63
7 72, 75, 70
8 89, 87
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70
1
2 72, 22, 32
3 43, 33, 43, 63
4 64
5 65, 75
6
7 17, 37, 87
8 98
9 39, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/12/2022

ĐB 272500
Nhất 58116
Nhì 39304
Ba 30604 32236
66435 56073 88122 37486
67316 17604 13565
Năm 8005
Sáu 5955 7998 7710
Bảy 979
Tám 23
Đầu
0 00, 04, 04, 04, 05
1 16, 16, 10
2 22, 23
3 36, 35
4
5 55
6 65
7 73, 79
8 86
9 98
Đuôi
0 00, 10
1
2 22
3 73, 23
4 04, 04, 04
5 35, 65, 05, 55
6 16, 36, 86, 16
7
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/12/2022

ĐB 962464
Nhất 52303
Nhì 96667
Ba 48331 46910
05208 13966 88199 62643
35898 61988 07457
Năm 5998
Sáu 8718 2738 9138
Bảy 635
Tám 46
Đầu
0 03, 08
1 10, 18
2
3 31, 38, 38, 35
4 43, 46
5 57
6 64, 67, 66
7
8 88
9 99, 98, 98
Đuôi
0 10
1 31
2
3 03, 43
4 64
5 35
6 66, 46
7 67, 57
8 08, 98, 88, 98, 18, 38, 38
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/12/2022

ĐB 628749
Nhất 72207
Nhì 73073
Ba 83899 68937
88247 34716 66967 01501
00741 92512 53315
Năm 7607
Sáu 7583 1442 8979
Bảy 353
Tám 47
Đầu
0 07, 01, 07
1 16, 12, 15
2
3 37
4 49, 47, 41, 42, 47
5 53
6 67
7 73, 79
8 83
9 99
Đuôi
0
1 01, 41
2 12, 42
3 73, 83, 53
4
5 15
6 16
7 07, 37, 47, 67, 07, 47
8
9 49, 99, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/11/2022

ĐB 860428
Nhất 70145
Nhì 98275
Ba 52513 36608
27592 97186 08587 51720
88808 08129 28078
Năm 5354
Sáu 5298 6129 8765
Bảy 412
Tám 67
Đầu
0 08, 08
1 13, 12
2 28, 20, 29, 29
3
4 45
5 54
6 65, 67
7 75, 78
8 86, 87
9 92, 98
Đuôi
0 20
1
2 92, 12
3 13
4 54
5 45, 75, 65
6 86
7 87, 67
8 28, 08, 08, 78, 98
9 29, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/11/2022

ĐB 244392
Nhất 86631
Nhì 83675
Ba 03891 45070
55864 18399 34328 30012
91745 93432 16539
Năm 0354
Sáu 1498 0181 5487
Bảy 816
Tám 51
Đầu
0
1 12, 16
2 28
3 31, 32, 39
4 45
5 54, 51
6 64
7 75, 70
8 81, 87
9 92, 91, 99, 98
Đuôi
0 70
1 31, 91, 81, 51
2 92, 12, 32
3
4 64, 54
5 75, 45
6 16
7 87
8 28, 98
9 99, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/11/2022

ĐB 146610
Nhất 31486
Nhì 62041
Ba 02655 99691
75445 94450 49035 24222
03445 36782 62186
Năm 0969
Sáu 3494 6865 0915
Bảy 564
Tám 55
Đầu
0
1 10, 15
2 22
3 35
4 41, 45, 45
5 55, 50, 55
6 69, 65, 64
7
8 86, 82, 86
9 91, 94
Đuôi
0 10, 50
1 41, 91
2 22, 82
3
4 94, 64
5 55, 45, 35, 45, 65, 15, 55
6 86, 86
7
8
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/11/2022

ĐB 337741
Nhất 96038
Nhì 54459
Ba 93437 34515
50453 06255 61631 13568
32588 29397 21186
Năm 1888
Sáu 9426 1135 8247
Bảy 816
Tám 06
Đầu
0 06
1 15, 16
2 26
3 38, 37, 31, 35
4 41, 47
5 59, 53, 55
6 68
7
8 88, 86, 88
9 97
Đuôi
0
1 41, 31
2
3 53
4
5 15, 55, 35
6 86, 26, 16, 06
7 37, 97, 47
8 38, 68, 88, 88
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/11/2022

ĐB 003081
Nhất 49805
Nhì 60161
Ba 49356 66430
22637 08305 36919 54926
52147 93432 60378
Năm 3776
Sáu 1227 7470 8561
Bảy 267
Tám 74
Đầu
0 05, 05
1 19
2 26, 27
3 30, 37, 32
4 47
5 56
6 61, 61, 67
7 78, 76, 70, 74
8 81
9
Đuôi
0 30, 70
1 81, 61, 61
2 32
3
4 74
5 05, 05
6 56, 26, 76
7 37, 47, 27, 67
8 78
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/11/2022

ĐB 084841
Nhất 59056
Nhì 87026
Ba 07682 90486
15636 40912 08629 86296
35942 19564 59178
Năm 7458
Sáu 1669 3677 4096
Bảy 058
Tám 43
Đầu
0
1 12
2 26, 29
3 36
4 41, 42, 43
5 56, 58, 58
6 64, 69
7 78, 77
8 82, 86
9 96, 96
Đuôi
0
1 41
2 82, 12, 42
3 43
4 64
5
6 56, 26, 86, 36, 96, 96
7 77
8 78, 58, 58
9 29, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/11/2022

ĐB 375596
Nhất 96153
Nhì 37599
Ba 60953 14381
25004 16208 73044 97708
01147 32302 60745
Năm 9393
Sáu 9139 7280 8203
Bảy 396
Tám 99
Đầu
0 04, 08, 08, 02, 03
1
2
3 39
4 44, 47, 45
5 53, 53
6
7
8 81, 80
9 96, 99, 93, 96, 99
Đuôi
0 80
1 81
2 02
3 53, 53, 93, 03
4 04, 44
5 45
6 96, 96
7 47
8 08, 08
9 99, 39, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/11/2022

ĐB 011128
Nhất 89623
Nhì 28117
Ba 10251 05690
28590 46805 97775 45965
29525 21405 69423
Năm 8121
Sáu 1970 1437 0152
Bảy 690
Tám 60
Đầu
0 05, 05
1 17
2 28, 23, 25, 23, 21
3 37
4
5 51, 52
6 65, 60
7 75, 70
8
9 90, 90, 90
Đuôi
0 90, 90, 70, 90, 60
1 51, 21
2 52
3 23, 23
4
5 05, 75, 65, 25, 05
6
7 17, 37
8 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/10/2022

ĐB 962455
Nhất 30696
Nhì 84304
Ba 37361 68286
82959 07176 89901 07904
77112 37597 86782
Năm 7317
Sáu 7237 5057 5982
Bảy 239
Tám 83
Đầu
0 04, 01, 04
1 12, 17
2
3 37, 39
4
5 55, 59, 57
6 61
7 76
8 86, 82, 82, 83
9 96, 97
Đuôi
0
1 61, 01
2 12, 82, 82
3 83
4 04, 04
5 55
6 96, 86, 76
7 97, 17, 37, 57
8
9 59, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/10/2022

ĐB 712433
Nhất 68938
Nhì 42712
Ba 23214 23946
37884 70833 08275 57062
87870 70004 10908
Năm 7650
Sáu 9622 1027 2844
Bảy 479
Tám 46
Đầu
0 04, 08
1 12, 14
2 22, 27
3 33, 38, 33
4 46, 44, 46
5 50
6 62
7 75, 70, 79
8 84
9
Đuôi
0 70, 50
1
2 12, 62, 22
3 33, 33
4 14, 84, 04, 44
5 75
6 46, 46
7 27
8 38, 08
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/10/2022

ĐB 099412
Nhất 03018
Nhì 07226
Ba 79438 41846
92081 96865 93346 70679
43676 03784 05018
Năm 1438
Sáu 6280 8714 6965
Bảy 849
Tám 70
Đầu
0
1 12, 18, 18, 14
2 26
3 38, 38
4 46, 46, 49
5
6 65, 65
7 79, 76, 70
8 81, 84, 80
9
Đuôi
0 80, 70
1 81
2 12
3
4 84, 14
5 65, 65
6 26, 46, 46, 76
7
8 18, 38, 18, 38
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/10/2022

ĐB 846618
Nhất 30336
Nhì 73551
Ba 49487 38287
88268 93578 40388 74477
35011 64745 92761
Năm 2069
Sáu 8680 2607 1683
Bảy 186
Tám 50
Đầu
0 07
1 18, 11
2
3 36
4 45
5 51, 50
6 68, 61, 69
7 78, 77
8 87, 87, 88, 80, 83, 86
9
Đuôi
0 80, 50
1 51, 11, 61
2
3 83
4
5 45
6 36, 86
7 87, 87, 77, 07
8 18, 68, 78, 88
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/10/2022

ĐB 532276
Nhất 69978
Nhì 56516
Ba 40391 26169
70472 87141 77875 48163
15812 83344 50090
Năm 1063
Sáu 3675 4272 5628
Bảy 844
Tám 12
Đầu
0
1 16, 12, 12
2 28
3
4 41, 44, 44
5
6 69, 63, 63
7 76, 78, 72, 75, 75, 72
8
9 91, 90
Đuôi
0 90
1 91, 41
2 72, 12, 72, 12
3 63, 63
4 44, 44
5 75, 75
6 76, 16
7
8 78, 28
9 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/10/2022

ĐB 645652
Nhất 71215
Nhì 97949
Ba 76175 65522
18406 63930 18956 51711
07520 28521 31095
Năm 8721
Sáu 8836 9013 4091
Bảy 836
Tám 14
Đầu
0 06
1 15, 11, 13, 14
2 22, 20, 21, 21
3 30, 36, 36
4 49
5 52, 56
6
7 75
8
9 95, 91
Đuôi
0 30, 20
1 11, 21, 21, 91
2 52, 22
3 13
4 14
5 15, 75, 95
6 06, 56, 36, 36
7
8
9 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/10/2022

ĐB 221662
Nhất 44178
Nhì 36584
Ba 81673 15299
48505 00859 86167 03021
00778 01243 59182
Năm 9834
Sáu 8630 3763 1338
Bảy 952
Tám 28
Đầu
0 05
1
2 21, 28
3 34, 30, 38
4 43
5 59, 52
6 62, 67, 63
7 78, 73, 78
8 84, 82
9 99
Đuôi
0 30
1 21
2 62, 82, 52
3 73, 43, 63
4 84, 34
5 05
6
7 67
8 78, 78, 38, 28
9 99, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/10/2022

ĐB 152369
Nhất 37974
Nhì 25882
Ba 94375 98995
69366 28727 98629 01413
87885 83833 04094
Năm 7299
Sáu 4795 1389 9856
Bảy 638
Tám 96
Đầu
0
1 13
2 27, 29
3 33, 38
4
5 56
6 69, 66
7 74, 75
8 82, 85, 89
9 95, 94, 99, 95, 96
Đuôi
0
1
2 82
3 13, 33
4 74, 94
5 75, 95, 85, 95
6 66, 56, 96
7 27
8 38
9 69, 29, 99, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/10/2022

ĐB 085720
Nhất 70803
Nhì 47517
Ba 59337 47724
24239 73064 19183 49412
99708 66385 18857
Năm 6125
Sáu 0974 3113 1081
Bảy 990
Tám 52
Đầu
0 03, 08
1 17, 12, 13
2 20, 24, 25
3 37, 39
4
5 57, 52
6 64
7 74
8 83, 85, 81
9 90
Đuôi
0 20, 90
1 81
2 12, 52
3 03, 83, 13
4 24, 64, 74
5 85, 25
6
7 17, 37, 57
8 08
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/10/2022

ĐB 015021
Nhất 63533
Nhì 51263
Ba 93926 63686
88384 12376 13993 92681
39688 26654 19087
Năm 8209
Sáu 7361 4476 9805
Bảy 278
Tám 03
Đầu
0 09, 05, 03
1
2 21, 26
3 33
4
5 54
6 63, 61
7 76, 76, 78
8 86, 84, 81, 88, 87
9 93
Đuôi
0
1 21, 81, 61
2
3 33, 63, 93, 03
4 84, 54
5 05
6 26, 86, 76, 76
7 87
8 88, 78
9 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/09/2022

ĐB 087007
Nhất 36078
Nhì 74461
Ba 37139 60175
55052 86443 49540 52465
14637 62708 82350
Năm 6857
Sáu 5774 6135 5729
Bảy 479
Tám 75
Đầu
0 07, 08
1
2 29
3 39, 37, 35
4 43, 40
5 52, 50, 57
6 61, 65
7 78, 75, 74, 79, 75
8
9
Đuôi
0 40, 50
1 61
2 52
3 43
4 74
5 75, 65, 35, 75
6
7 07, 37, 57
8 78, 08
9 39, 29, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/09/2022

ĐB 210135
Nhất 72108
Nhì 26518
Ba 21709 34098
46932 59565 43989 31487
95073 19237 64137
Năm 9594
Sáu 2523 4055 8139
Bảy 958
Tám 07
Đầu
0 08, 09, 07
1 18
2 23
3 35, 32, 37, 37, 39
4
5 55, 58
6 65
7 73
8 89, 87
9 98, 94
Đuôi
0
1
2 32
3 73, 23
4 94
5 35, 65, 55
6
7 87, 37, 37, 07
8 08, 18, 98, 58
9 09, 89, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/09/2022

ĐB 275622
Nhất 04115
Nhì 18626
Ba 82372 18895
23953 77945 22836 22716
66876 94644 66426
Năm 6780
Sáu 9773 2242 0466
Bảy 814
Tám 06
Đầu
0 06
1 15, 16, 14
2 22, 26, 26
3 36
4 45, 44, 42
5 53
6 66
7 72, 76, 73
8 80
9 95
Đuôi
0 80
1
2 22, 72, 42
3 53, 73
4 44, 14
5 15, 95, 45
6 26, 36, 16, 76, 26, 66, 06
7
8
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/09/2022

ĐB 517935
Nhất 88510
Nhì 85716
Ba 15730 15195
82235 67754 38740 19692
20482 72453 50908
Năm 9863
Sáu 4986 3798 4184
Bảy 542
Tám 89
Đầu
0 08
1 10, 16
2
3 35, 30, 35
4 40, 42
5 54, 53
6 63
7
8 82, 86, 84, 89
9 95, 92, 98
Đuôi
0 10, 30, 40
1
2 92, 82, 42
3 53, 63
4 54, 84
5 35, 95, 35
6 16, 86
7
8 08, 98
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/09/2022

ĐB 027780
Nhất 75744
Nhì 44296
Ba 44937 96720
77984 18913 82560 46537
54249 34023 93135
Năm 2555
Sáu 8680 9622 4275
Bảy 089
Tám 10
Đầu
0
1 13, 10
2 20, 23, 22
3 37, 37, 35
4 44, 49
5 55
6 60
7 75
8 80, 84, 80, 89
9 96
Đuôi
0 80, 20, 60, 80, 10
1
2 22
3 13, 23
4 44, 84
5 35, 55, 75
6 96
7 37, 37
8
9 49, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/09/2022

ĐB 965021
Nhất 93890
Nhì 14951
Ba 46020 37264
30349 60871 08096 65363
76860 13575 97428
Năm 5181
Sáu 7778 1557 9853
Bảy 267
Tám 92
Đầu
0
1
2 21, 20, 28
3
4 49
5 51, 57, 53
6 64, 63, 60, 67
7 71, 75, 78
8 81
9 90, 96, 92
Đuôi
0 90, 20, 60
1 21, 51, 71, 81
2 92
3 63, 53
4 64
5 75
6 96
7 57, 67
8 28, 78
9 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/09/2022

ĐB 511023
Nhất 41786
Nhì 64481
Ba 86152 22364
91612 47726 52720 30307
33661 70784 94115
Năm 4026
Sáu 2985 2893 7144
Bảy 758
Tám 72
Đầu
0 07
1 12, 15
2 23, 26, 20, 26
3
4 44
5 52, 58
6 64, 61
7 72
8 86, 81, 84, 85
9 93
Đuôi
0 20
1 81, 61
2 52, 12, 72
3 23, 93
4 64, 84, 44
5 15, 85
6 86, 26, 26
7 07
8 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/09/2022

ĐB 320869
Nhất 28248
Nhì 00823
Ba 88689 78109
78446 70415 31101 11014
29811 10623 03479
Năm 3941
Sáu 9667 2625 3725
Bảy 614
Tám 93
Đầu
0 09, 01
1 15, 14, 11, 14
2 23, 23, 25, 25
3
4 48, 46, 41
5
6 69, 67
7 79
8 89
9 93
Đuôi
0
1 01, 11, 41
2
3 23, 23, 93
4 14, 14
5 15, 25, 25
6 46
7 67
8 48
9 69, 89, 09, 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 60 ngày 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.