Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/03/2023

ĐB 196165
Nhất 71984
Nhì 65629
Ba 94553 70308
26461 50275 84709 09153
63364 09323 91021
Năm 3721
Sáu 1806 0536 9426
Bảy 533
Tám 17
Đầu
0 08, 09, 06
1 17
2 29, 23, 21, 21, 26
3 36, 33
4
5 53, 53
6 65, 61, 64
7 75
8 84
9
Đuôi
0
1 61, 21, 21
2
3 53, 53, 23, 33
4 84, 64
5 65, 75
6 06, 36, 26
7 17
8 08
9 29, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/03/2023

ĐB 262761
Nhất 59679
Nhì 74069
Ba 42256 79889
97120 00669 10268 74972
61942 34626 77512
Năm 6290
Sáu 8387 9798 4717
Bảy 730
Tám 76
Đầu
0
1 12, 17
2 20, 26
3 30
4 42
5 56
6 61, 69, 69, 68
7 79, 72, 76
8 89, 87
9 90, 98
Đuôi
0 20, 90, 30
1 61
2 72, 42, 12
3
4
5
6 56, 26, 76
7 87, 17
8 68, 98
9 79, 69, 89, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/03/2023

ĐB 763435
Nhất 10981
Nhì 65716
Ba 04879 30533
07946 85091 55313 72255
12178 65849 13731
Năm 7921
Sáu 1207 9243 9190
Bảy 414
Tám 90
Đầu
0 07
1 16, 13, 14
2 21
3 35, 33, 31
4 46, 49, 43
5 55
6
7 79, 78
8 81
9 91, 90, 90
Đuôi
0 90, 90
1 81, 91, 31, 21
2
3 33, 13, 43
4 14
5 35, 55
6 16, 46
7 07
8 78
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/03/2023

ĐB 652444
Nhất 06266
Nhì 92246
Ba 89426 78718
70828 74359 94685 73710
10604 60340 72101
Năm 4574
Sáu 3536 4304 7824
Bảy 675
Tám 98
Đầu
0 04, 01, 04
1 18, 10
2 26, 28, 24
3 36
4 44, 46, 40
5 59
6 66
7 74, 75
8 85
9 98
Đuôi
0 10, 40
1 01
2
3
4 44, 04, 74, 04, 24
5 85, 75
6 66, 46, 26, 36
7
8 18, 28, 98
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/03/2023

ĐB 841165
Nhất 42744
Nhì 65054
Ba 45072 34473
04800 19750 41091 44035
60028 88430 41143
Năm 2960
Sáu 2793 6156 9222
Bảy 494
Tám 18
Đầu
0 00
1 18
2 28, 22
3 35, 30
4 44, 43
5 54, 50, 56
6 65, 60
7 72, 73
8
9 91, 93, 94
Đuôi
0 00, 50, 30, 60
1 91
2 72, 22
3 73, 43, 93
4 44, 54, 94
5 65, 35
6 56
7
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/03/2023

ĐB 270765
Nhất 21765
Nhì 10417
Ba 04483 27882
84103 00189 28448 37140
06400 84634 24574
Năm 2468
Sáu 9039 6211 2345
Bảy 525
Tám 58
Đầu
0 03, 00
1 17, 11
2 25
3 34, 39
4 48, 40, 45
5 58
6 65, 65, 68
7 74
8 83, 82, 89
9
Đuôi
0 40, 00
1 11
2 82
3 83, 03
4 34, 74
5 65, 65, 45, 25
6
7 17
8 48, 68, 58
9 89, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/03/2023

ĐB 434547
Nhất 34992
Nhì 46395
Ba 22743 77600
11328 62898 27083 57533
13379 33651 64557
Năm 1662
Sáu 5843 8137 8444
Bảy 197
Tám 75
Đầu
0 00
1
2 28
3 33, 37
4 47, 43, 43, 44
5 51, 57
6 62
7 79, 75
8 83
9 92, 95, 98, 97
Đuôi
0 00
1 51
2 92, 62
3 43, 83, 33, 43
4 44
5 95, 75
6
7 47, 57, 37, 97
8 28, 98
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/03/2023

ĐB 715547
Nhất 85345
Nhì 78724
Ba 44266 31054
42494 19380 16333 90895
27406 90446 10090
Năm 6768
Sáu 7458 4693 0231
Bảy 058
Tám 31
Đầu
0 06
1
2 24
3 33, 31, 31
4 47, 45, 46
5 54, 58, 58
6 66, 68
7
8 80
9 94, 95, 90, 93
Đuôi
0 80, 90
1 31, 31
2
3 33, 93
4 24, 54, 94
5 45, 95
6 66, 06, 46
7 47
8 68, 58, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/02/2023

ĐB 317971
Nhất 21342
Nhì 10178
Ba 59526 76557
27579 82281 22485 82180
14500 64386 90341
Năm 4843
Sáu 7515 3532 8899
Bảy 784
Tám 69
Đầu
0 00
1 15
2 26
3 32
4 42, 41, 43
5 57
6 69
7 71, 78, 79
8 81, 85, 80, 86, 84
9 99
Đuôi
0 80, 00
1 71, 81, 41
2 42, 32
3 43
4 84
5 85, 15
6 26, 86
7 57
8 78
9 79, 99, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/02/2023

ĐB 369214
Nhất 56547
Nhì 79520
Ba 62042 76147
46640 50558 13886 83796
33480 36128 80439
Năm 7313
Sáu 5573 1952 4019
Bảy 629
Tám 35
Đầu
0
1 14, 13, 19
2 20, 28, 29
3 39, 35
4 47, 42, 47, 40
5 58, 52
6
7 73
8 86, 80
9 96
Đuôi
0 20, 40, 80
1
2 42, 52
3 13, 73
4 14
5 35
6 86, 96
7 47, 47
8 58, 28
9 39, 19, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/02/2023

ĐB 643731
Nhất 53007
Nhì 82637
Ba 39059 80681
41494 79920 05495 73619
99263 43604 00241
Năm 4306
Sáu 6715 4750 0899
Bảy 164
Tám 59
Đầu
0 07, 04, 06
1 19, 15
2 20
3 31, 37
4 41
5 59, 50, 59
6 63, 64
7
8 81
9 94, 95, 99
Đuôi
0 20, 50
1 31, 81, 41
2
3 63
4 94, 04, 64
5 95, 15
6 06
7 07, 37
8
9 59, 19, 99, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/02/2023

ĐB 901193
Nhất 05798
Nhì 00678
Ba 59274 89975
26964 43846 03563 31518
21828 47048 88422
Năm 3356
Sáu 2859 3207 8368
Bảy 986
Tám 57
Đầu
0 07
1 18
2 28, 22
3
4 46, 48
5 56, 59, 57
6 64, 63, 68
7 78, 74, 75
8 86
9 93, 98
Đuôi
0
1
2 22
3 93, 63
4 74, 64
5 75
6 46, 56, 86
7 07, 57
8 98, 78, 18, 28, 48, 68
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/02/2023

ĐB 511125
Nhất 85561
Nhì 26615
Ba 27984 96129
98430 44222 82363 13156
62648 12333 33415
Năm 8590
Sáu 2181 5098 8286
Bảy 850
Tám 80
Đầu
0
1 15, 15
2 25, 29, 22
3 30, 33
4 48
5 56, 50
6 61, 63
7
8 84, 81, 86, 80
9 90, 98
Đuôi
0 30, 90, 50, 80
1 61, 81
2 22
3 63, 33
4 84
5 25, 15, 15
6 56, 86
7
8 48, 98
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/02/2023

ĐB 977073
Nhất 59144
Nhì 61967
Ba 71517 71789
88328 19721 19256 92527
10381 61487 43308
Năm 3930
Sáu 4534 7901 6027
Bảy 891
Tám 37
Đầu
0 08, 01
1 17
2 28, 21, 27, 27
3 30, 34, 37
4 44
5 56
6 67
7 73
8 89, 81, 87
9 91
Đuôi
0 30
1 21, 81, 01, 91
2
3 73
4 44, 34
5
6 56
7 67, 17, 27, 87, 27, 37
8 28, 08
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/02/2023

ĐB 144596
Nhất 27361
Nhì 39290
Ba 56743 22042
50057 03871 00886 95761
76809 49339 80022
Năm 0508
Sáu 4789 5682 1612
Bảy 626
Tám 53
Đầu
0 09, 08
1 12
2 22, 26
3 39
4 43, 42
5 57, 53
6 61, 61
7 71
8 86, 89, 82
9 96, 90
Đuôi
0 90
1 61, 71, 61
2 42, 22, 82, 12
3 43, 53
4
5
6 96, 86, 26
7 57
8 08
9 09, 39, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/02/2023

ĐB 970167
Nhất 15333
Nhì 75881
Ba 18442 25304
08784 73036 77725 83856
45284 48547 01178
Năm 2375
Sáu 7178 3123 2541
Bảy 910
Tám 73
Đầu
0 04
1 10
2 25, 23
3 33, 36
4 42, 47, 41
5 56
6 67
7 78, 75, 78, 73
8 81, 84, 84
9
Đuôi
0 10
1 81, 41
2 42
3 33, 23, 73
4 04, 84, 84
5 25, 75
6 36, 56
7 67, 47
8 78, 78
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/01/2023

ĐB 772132
Nhất 86395
Nhì 06994
Ba 82340 72769
92806 59263 50723 46785
02895 86940 43219
Năm 3440
Sáu 2366 1297 0653
Bảy 822
Tám 09
Đầu
0 06, 09
1 19
2 23, 22
3 32
4 40, 40, 40
5 53
6 69, 63, 66
7
8 85
9 95, 94, 95, 97
Đuôi
0 40, 40, 40
1
2 32, 22
3 63, 23, 53
4 94
5 95, 85, 95
6 06, 66
7 97
8
9 69, 19, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 28/01/2023

ĐB 153878
Nhất 77246
Nhì 19166
Ba 04639 67075
67118 74362 68665 50465
48370 79985 18160
Năm 3396
Sáu 1932 2646 4776
Bảy 540
Tám 49
Đầu
0
1 18
2
3 39, 32
4 46, 46, 40, 49
5
6 66, 62, 65, 65, 60
7 78, 75, 70, 76
8 85
9 96
Đuôi
0 70, 60, 40
1
2 62, 32
3
4
5 75, 65, 65, 85
6 46, 66, 96, 46, 76
7
8 78, 18
9 39, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/01/2023

ĐB 929647
Nhất 23955
Nhì 24213
Ba 34565 55651
00556 25563 24722 70087
54307 52874 46694
Năm 0006
Sáu 6837 7526 4177
Bảy 735
Tám 33
Đầu
0 07, 06
1 13
2 22, 26
3 37, 35, 33
4 47
5 55, 51, 56
6 65, 63
7 74, 77
8 87
9 94
Đuôi
0
1 51
2 22
3 13, 63, 33
4 74, 94
5 55, 65, 35
6 56, 06, 26
7 47, 87, 07, 37, 77
8
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 21/01/2023

ĐB 483886
Nhất 87021
Nhì 16775
Ba 15459 52487
69146 95421 64180 02518
94637 43779 13484
Năm 8430
Sáu 5832 7227 7091
Bảy 278
Tám 52
Đầu
0
1 18
2 21, 21, 27
3 37, 30, 32
4 46
5 59, 52
6
7 75, 79, 78
8 86, 87, 80, 84
9 91
Đuôi
0 80, 30
1 21, 21, 91
2 32, 52
3
4 84
5 75
6 86, 46
7 87, 37, 27
8 18, 78
9 59, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/01/2023

ĐB 793235
Nhất 82146
Nhì 22110
Ba 05643 67161
89651 45438 57479 58773
90665 54540 38718
Năm 9428
Sáu 6307 6494 6759
Bảy 804
Tám 02
Đầu
0 07, 04, 02
1 10, 18
2 28
3 35, 38
4 46, 43, 40
5 51, 59
6 61, 65
7 79, 73
8
9 94
Đuôi
0 10, 40
1 61, 51
2 02
3 43, 73
4 94, 04
5 35, 65
6 46
7 07
8 38, 18, 28
9 79, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 14/01/2023

ĐB 105565
Nhất 82970
Nhì 45596
Ba 94268 11865
38120 48914 12464 25770
99919 28188 93355
Năm 1317
Sáu 9843 8402 3977
Bảy 427
Tám 65
Đầu
0 02
1 14, 19, 17
2 20, 27
3
4 43
5 55
6 65, 68, 65, 64, 65
7 70, 70, 77
8 88
9 96
Đuôi
0 70, 20, 70
1
2 02
3 43
4 14, 64
5 65, 65, 55, 65
6 96
7 17, 77, 27
8 68, 88
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/01/2023

ĐB 830434
Nhất 71905
Nhì 64131
Ba 08815 71714
47653 09931 12722 05665
11810 22318 46883
Năm 4066
Sáu 8026 5971 2521
Bảy 787
Tám 03
Đầu
0 05, 03
1 15, 14, 10, 18
2 22, 26, 21
3 34, 31, 31
4
5 53
6 65, 66
7 71
8 83, 87
9
Đuôi
0 10
1 31, 31, 71, 21
2 22
3 53, 83, 03
4 34, 14
5 05, 15, 65
6 66, 26
7 87
8 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 07/01/2023

ĐB 825071
Nhất 80219
Nhì 14040
Ba 06449 39050
31293 44115 08215 82895
36565 66982 03376
Năm 3005
Sáu 6558 8586 2316
Bảy 592
Tám 01
Đầu
0 05, 01
1 19, 15, 15, 16
2
3
4 40, 49
5 50, 58
6 65
7 71, 76
8 82, 86
9 93, 95, 92
Đuôi
0 40, 50
1 71, 01
2 82, 92
3 93
4
5 15, 15, 95, 65, 05
6 76, 86, 16
7
8 58
9 19, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/01/2023

ĐB 487998
Nhất 27346
Nhì 66478
Ba 56460 50266
03881 56450 24498 43263
51476 24164 90954
Năm 0445
Sáu 4903 1963 3601
Bảy 150
Tám 94
Đầu
0 03, 01
1
2
3
4 46, 45
5 50, 54, 50
6 60, 66, 63, 64, 63
7 78, 76
8 81
9 98, 98, 94
Đuôi
0 60, 50, 50
1 81, 01
2
3 63, 03, 63
4 64, 54, 94
5 45
6 46, 66, 76
7
8 98, 78, 98
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 31/12/2022

ĐB 562675
Nhất 84806
Nhì 83749
Ba 73837 48615
13760 85649 08725 45951
10773 54155 48902
Năm 1821
Sáu 7871 0360 8758
Bảy 650
Tám 52
Đầu
0 06, 02
1 15
2 25, 21
3 37
4 49, 49
5 51, 55, 58, 50, 52
6 60, 60
7 75, 73, 71
8
9
Đuôi
0 60, 60, 50
1 51, 21, 71
2 02, 52
3 73
4
5 75, 15, 25, 55
6 06
7 37
8 58
9 49, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/12/2022

ĐB 305973
Nhất 33063
Nhì 76274
Ba 21309 16801
73911 10107 51802 54691
60707 82727 08285
Năm 0169
Sáu 7990 9594 5680
Bảy 807
Tám 14
Đầu
0 09, 01, 07, 02, 07, 07
1 11, 14
2 27
3
4
5
6 63, 69
7 73, 74
8 85, 80
9 91, 90, 94
Đuôi
0 90, 80
1 01, 11, 91
2 02
3 73, 63
4 74, 94, 14
5 85
6
7 07, 07, 27, 07
8
9 09, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/12/2022

ĐB 129033
Nhất 27728
Nhì 69244
Ba 23644 64489
03190 30276 47285 29911
86532 86908 81871
Năm 3066
Sáu 2737 6876 5782
Bảy 984
Tám 42
Đầu
0 08
1 11
2 28
3 33, 32, 37
4 44, 44, 42
5
6 66
7 76, 71, 76
8 89, 85, 82, 84
9 90
Đuôi
0 90
1 11, 71
2 32, 82, 42
3 33
4 44, 44, 84
5 85
6 76, 66, 76
7 37
8 28, 08
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/12/2022

ĐB 685342
Nhất 92627
Nhì 00681
Ba 02019 91153
14023 13803 76771 03457
14617 02778 43021
Năm 6736
Sáu 4045 4631 9858
Bảy 711
Tám 42
Đầu
0 03
1 19, 17, 11
2 27, 23, 21
3 36, 31
4 42, 45, 42
5 53, 57, 58
6
7 71, 78
8 81
9
Đuôi
0
1 81, 71, 21, 31, 11
2 42, 42
3 53, 23, 03
4
5 45
6 36
7 27, 57, 17
8 78, 58
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/12/2022

ĐB 713308
Nhất 68907
Nhì 02539
Ba 02042 23706
76015 98026 57725 05175
03625 97915 66890
Năm 5569
Sáu 1957 8379 4591
Bảy 402
Tám 11
Đầu
0 08, 07, 06, 02
1 15, 15, 11
2 26, 25, 25
3 39
4 42
5 57
6 69
7 75, 79
8
9 90, 91
Đuôi
0 90
1 91, 11
2 42, 02
3
4
5 15, 25, 75, 25, 15
6 06, 26
7 07, 57
8 08
9 39, 69, 79

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.