Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 26/02/2024

ĐB 988909
Nhất 26661
Nhì 12290
Ba 00926 95089
25497 60454 77191 59386
40847 89945 31806
Năm 8781
Sáu 4512 1354 0977
Bảy 258
Tám 73
Đầu
0 09, 06
1 12
2 26
3
4 47, 45
5 54, 54, 58
6 61
7 77, 73
8 89, 86, 81
9 90, 97, 91
Đuôi
0 90
1 61, 91, 81
2 12
3 73
4 54, 54
5 45
6 26, 86, 06
7 97, 47, 77
8 58
9 09, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 24/02/2024

ĐB 034241
Nhất 11646
Nhì 93320
Ba 04848 20509
90688 99424 84676 94219
18562 16630 74307
Năm 8735
Sáu 4807 3530 9315
Bảy 171
Tám 24
Đầu
0 09, 07, 07
1 19, 15
2 20, 24, 24
3 30, 35, 30
4 41, 46, 48
5
6 62
7 76, 71
8 88
9
Đuôi
0 20, 30, 30
1 41, 71
2 62
3
4 24, 24
5 35, 15
6 46, 76
7 07, 07
8 48, 88
9 09, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 19/02/2024

ĐB 172724
Nhất 15989
Nhì 33324
Ba 21121 57898
88707 98442 29162 73894
38802 07434 83136
Năm 8167
Sáu 9048 3459 1867
Bảy 075
Tám 99
Đầu
0 07, 02
1
2 24, 24, 21
3 34, 36
4 42, 48
5 59
6 62, 67, 67
7 75
8 89
9 98, 94, 99
Đuôi
0
1 21
2 42, 62, 02
3
4 24, 24, 94, 34
5 75
6 36
7 07, 67, 67
8 98, 48
9 89, 59, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 17/02/2024

ĐB 179627
Nhất 84332
Nhì 01177
Ba 32715 96871
16351 67135 36176 92097
62601 19208 27132
Năm 9606
Sáu 8723 9695 0750
Bảy 900
Tám 37
Đầu
0 01, 08, 06, 00
1 15
2 27, 23
3 32, 35, 32, 37
4
5 51, 50
6
7 77, 71, 76
8
9 97, 95
Đuôi
0 50, 00
1 71, 51, 01
2 32, 32
3 23
4
5 15, 35, 95
6 76, 06
7 27, 77, 97, 37
8 08
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 12/02/2024

ĐB 433361
Nhất 06495
Nhì 63095
Ba 43258 04131
34719 31615 89293 91841
13568 93396 54828
Năm 3201
Sáu 9590 5004 7980
Bảy 501
Tám 37
Đầu
0 01, 04, 01
1 19, 15
2 28
3 31, 37
4 41
5 58
6 61, 68
7
8 80
9 95, 95, 93, 96, 90
Đuôi
0 90, 80
1 61, 31, 41, 01, 01
2
3 93
4 04
5 95, 95, 15
6 96
7 37
8 58, 68, 28
9 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/02/2024

ĐB 850589
Nhất 11027
Nhì 05733
Ba 77538 29466
59691 50922 25668 74960
94763 03164 49828
Năm 2862
Sáu 4028 5723 0634
Bảy 621
Tám 89
Đầu
0
1
2 27, 22, 28, 28, 23, 21
3 33, 38, 34
4
5
6 66, 68, 60, 63, 64, 62
7
8 89, 89
9 91
Đuôi
0 60
1 91, 21
2 22, 62
3 33, 63, 23
4 64, 34
5
6 66
7 27
8 38, 68, 28, 28
9 89, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 05/02/2024

ĐB 983646
Nhất 25103
Nhì 16472
Ba 68322 79038
84173 19512 60946 79102
60199 50838 18536
Năm 9675
Sáu 9163 8353 5506
Bảy 270
Tám 13
Đầu
0 03, 02, 06
1 12, 13
2 22
3 38, 38, 36
4 46, 46
5 53
6 63
7 72, 73, 75, 70
8
9 99
Đuôi
0 70
1
2 72, 22, 12, 02
3 03, 73, 63, 53, 13
4
5 75
6 46, 46, 36, 06
7
8 38, 38
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/02/2024

ĐB 582950
Nhất 68811
Nhì 51424
Ba 87958 20788
35524 37291 09198 72435
31063 49728 59396
Năm 7640
Sáu 9839 3044 9311
Bảy 291
Tám 07
Đầu
0 07
1 11, 11
2 24, 24, 28
3 35, 39
4 40, 44
5 50, 58
6 63
7
8 88
9 91, 98, 96, 91
Đuôi
0 50, 40
1 11, 91, 11, 91
2
3 63
4 24, 24, 44
5 35
6 96
7 07
8 58, 88, 98, 28
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/01/2024

ĐB 046413
Nhất 14199
Nhì 33927
Ba 18114 80292
03725 90537 74819 31356
02831 96983 58898
Năm 8620
Sáu 9597 7106 9330
Bảy 968
Tám 58
Đầu
0 06
1 13, 14, 19
2 27, 25, 20
3 37, 31, 30
4
5 56, 58
6 68
7
8 83
9 99, 92, 98, 97
Đuôi
0 20, 30
1 31
2 92
3 13, 83
4 14
5 25
6 56, 06
7 27, 37, 97
8 98, 68, 58
9 99, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/01/2024

ĐB 299997
Nhất 77332
Nhì 60292
Ba 09074 94545
49444 83614 33740 40888
71595 78399 81277
Năm 1398
Sáu 2391 4961 3783
Bảy 655
Tám 28
Đầu
0
1 14
2 28
3 32
4 45, 44, 40
5 55
6 61
7 74, 77
8 88, 83
9 97, 92, 95, 99, 98, 91
Đuôi
0 40
1 91, 61
2 32, 92
3 83
4 74, 44, 14
5 45, 95, 55
6
7 97, 77
8 88, 98, 28
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/01/2024

ĐB 121543
Nhất 96362
Nhì 56153
Ba 67438 36498
95857 19139 46833 41162
18701 51000 95811
Năm 1309
Sáu 2598 9725 5388
Bảy 159
Tám 57
Đầu
0 01, 00, 09
1 11
2 25
3 38, 39, 33
4 43
5 53, 57, 59, 57
6 62, 62
7
8 88
9 98, 98
Đuôi
0 00
1 01, 11
2 62, 62
3 43, 53, 33
4
5 25
6
7 57, 57
8 38, 98, 98, 88
9 39, 09, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/01/2024

ĐB 132339
Nhất 75990
Nhì 91186
Ba 51058 76068
12608 84418 11737 62486
89896 56325 46865
Năm 5953
Sáu 8892 0961 3538
Bảy 874
Tám 11
Đầu
0 08
1 18, 11
2 25
3 39, 37, 38
4
5 58, 53
6 68, 65, 61
7 74
8 86, 86
9 90, 96, 92
Đuôi
0 90
1 61, 11
2 92
3 53
4 74
5 25, 65
6 86, 86, 96
7 37
8 58, 68, 08, 18, 38
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/01/2024

ĐB 184783
Nhất 95132
Nhì 22508
Ba 06172 05926
14576 80905 48885 60474
56679 53372 31091
Năm 8457
Sáu 0424 7857 5755
Bảy 831
Tám 97
Đầu
0 08, 05
1
2 26, 24
3 32, 31
4
5 57, 57, 55
6
7 72, 76, 74, 79, 72
8 83, 85
9 91, 97
Đuôi
0
1 91, 31
2 32, 72, 72
3 83
4 74, 24
5 05, 85, 55
6 26, 76
7 57, 57, 97
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/01/2024

ĐB 322823
Nhất 82691
Nhì 83239
Ba 51700 07693
36866 28048 76610 42564
27903 11679 91266
Năm 1042
Sáu 6022 1059 6363
Bảy 976
Tám 22
Đầu
0 00, 03
1 10
2 23, 22, 22
3 39
4 48, 42
5 59
6 66, 64, 66, 63
7 79, 76
8
9 91, 93
Đuôi
0 00, 10
1 91
2 42, 22, 22
3 23, 93, 03, 63
4 64
5
6 66, 66, 76
7
8 48
9 39, 79, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/01/2024

ĐB 037227
Nhất 08276
Nhì 01689
Ba 27891 06501
47010 75728 77917 43266
20000 90849 88409
Năm 1739
Sáu 1291 6519 9477
Bảy 364
Tám 34
Đầu
0 01, 00, 09
1 10, 17, 19
2 27, 28
3 39, 34
4 49
5
6 66, 64
7 76, 77
8 89
9 91, 91
Đuôi
0 10, 00
1 91, 01, 91
2
3
4 64, 34
5
6 76, 66
7 27, 17, 77
8 28
9 89, 49, 09, 39, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/01/2024

ĐB 032799
Nhất 53373
Nhì 03177
Ba 94671 78467
01076 11563 21246 09156
92778 51941 77436
Năm 2266
Sáu 3158 3444 1517
Bảy 306
Tám 26
Đầu
0 06
1 17
2 26
3 36
4 46, 41, 44
5 56, 58
6 67, 63, 66
7 73, 77, 71, 76, 78
8
9 99
Đuôi
0
1 71, 41
2
3 73, 63
4 44
5
6 76, 46, 56, 36, 66, 06, 26
7 77, 67, 17
8 78, 58
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/01/2024

ĐB 822009
Nhất 95797
Nhì 27410
Ba 13738 83427
73080 93947 97910 69538
48344 53353 42071
Năm 9709
Sáu 6936 6205 0338
Bảy 578
Tám 60
Đầu
0 09, 09, 05
1 10, 10
2 27
3 38, 38, 36, 38
4 47, 44
5 53
6 60
7 71, 78
8 80
9 97
Đuôi
0 10, 80, 10, 60
1 71
2
3 53
4 44
5 05
6 36
7 97, 27, 47
8 38, 38, 38, 78
9 09, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/12/2023

ĐB 006224
Nhất 04636
Nhì 89579
Ba 74127 96880
84770 77707 59532 51665
30049 95001 76631
Năm 6139
Sáu 7885 4736 6825
Bảy 242
Tám 85
Đầu
0 07, 01
1
2 24, 27, 25
3 36, 32, 31, 39, 36
4 49, 42
5
6 65
7 79, 70
8 80, 85, 85
9
Đuôi
0 80, 70
1 01, 31
2 32, 42
3
4 24
5 65, 85, 25, 85
6 36, 36
7 27, 07
8
9 79, 49, 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/12/2023

ĐB 012082
Nhất 27096
Nhì 79637
Ba 90297 99040
00310 22738 06519 37912
33166 73645 73933
Năm 7913
Sáu 4872 3657 4319
Bảy 008
Tám 57
Đầu
0 08
1 10, 19, 12, 13, 19
2
3 37, 38, 33
4 40, 45
5 57, 57
6 66
7 72
8 82
9 96, 97
Đuôi
0 40, 10
1
2 82, 12, 72
3 33, 13
4
5 45
6 96, 66
7 37, 97, 57, 57
8 38, 08
9 19, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/12/2023

ĐB 001271
Nhất 16363
Nhì 12354
Ba 74022 39391
30560 04379 39786 99235
22249 41782 59104
Năm 9142
Sáu 1691 3516 4812
Bảy 647
Tám 25
Đầu
0 04
1 16, 12
2 22, 25
3 35
4 49, 42, 47
5 54
6 63, 60
7 71, 79
8 86, 82
9 91, 91
Đuôi
0 60
1 71, 91, 91
2 22, 82, 42, 12
3 63
4 54, 04
5 35, 25
6 86, 16
7 47
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/12/2023

ĐB 136936
Nhất 10259
Nhì 68179
Ba 76201 22613
38887 08608 71482 41669
65815 43431 95276
Năm 9056
Sáu 9527 8801 9414
Bảy 194
Tám 33
Đầu
0 01, 08, 01
1 13, 15, 14
2 27
3 36, 31, 33
4
5 59, 56
6 69
7 79, 76
8 87, 82
9 94
Đuôi
0
1 01, 31, 01
2 82
3 13, 33
4 14, 94
5 15
6 36, 76, 56
7 87, 27
8 08
9 59, 79, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/12/2023

ĐB 827568
Nhất 19957
Nhì 02453
Ba 59493 96484
97157 55260 34998 67471
22710 66254 87152
Năm 4264
Sáu 2117 0316 9867
Bảy 750
Tám 88
Đầu
0
1 10, 17, 16
2
3
4
5 57, 53, 57, 54, 52, 50
6 68, 60, 64, 67
7 71
8 84, 88
9 93, 98
Đuôi
0 60, 10, 50
1 71
2 52
3 53, 93
4 84, 54, 64
5
6 16
7 57, 57, 17, 67
8 68, 98, 88
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/12/2023

ĐB 284448
Nhất 07863
Nhì 92428
Ba 75245 42606
46253 71217 25970 72836
54997 28019 22883
Năm 2789
Sáu 7719 5838 3194
Bảy 144
Tám 83
Đầu
0 06
1 17, 19, 19
2 28
3 36, 38
4 48, 45, 44
5 53
6 63
7 70
8 83, 89, 83
9 97, 94
Đuôi
0 70
1
2
3 63, 53, 83, 83
4 94, 44
5 45
6 06, 36
7 17, 97
8 48, 28, 38
9 19, 89, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/12/2023

ĐB 086733
Nhất 93991
Nhì 95898
Ba 19310 04180
75222 11939 05390 79262
12658 78311 23787
Năm 1026
Sáu 4788 2815 8482
Bảy 202
Tám 56
Đầu
0 02
1 10, 11, 15
2 22, 26
3 33, 39
4
5 58, 56
6 62
7
8 80, 87, 88, 82
9 91, 98, 90
Đuôi
0 10, 80, 90
1 91, 11
2 22, 62, 82, 02
3 33
4
5 15
6 26, 56
7 87
8 98, 58, 88
9 39

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/12/2023

ĐB 205086
Nhất 84724
Nhì 32841
Ba 11068 82689
23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Năm 4854
Sáu 4715 7622 5536
Bảy 893
Tám 25
Đầu
0 01, 07, 03
1 15
2 24, 20, 22, 25
3 37, 34, 36
4 41
5 51, 54
6 68
7
8 86, 89
9 93
Đuôi
0 20
1 41, 01, 51
2 22
3 03, 93
4 24, 34, 54
5 15, 25
6 86, 36
7 07, 37
8 68
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 02/12/2023

ĐB 425659
Nhất 08556
Nhì 51473
Ba 01340 46518
57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Năm 9699
Sáu 7319 3432 9600
Bảy 636
Tám 45
Đầu
0 03, 00
1 18, 13, 19
2
3 38, 30, 32, 36
4 40, 45
5 59, 56
6 68
7 73
8 85
9 95, 99
Đuôi
0 40, 30, 00
1
2 32
3 73, 13, 03
4
5 95, 85, 45
6 56, 36
7
8 18, 68, 38
9 59, 99, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/11/2023

ĐB 674312
Nhất 87569
Nhì 95278
Ba 67766 48534
56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Năm 4885
Sáu 1717 1871 9942
Bảy 189
Tám 71
Đầu
0 07
1 12, 17
2
3 34, 37, 31
4 42
5
6 69, 66
7 78, 77, 71, 71
8 85, 89
9 91, 93, 95
Đuôi
0
1 91, 31, 71, 71
2 12, 42
3 93
4 34
5 95, 85
6 66
7 77, 37, 07, 17
8 78
9 69, 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/11/2023

ĐB 187173
Nhất 36162
Nhì 71726
Ba 39837 54044
22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Năm 7568
Sáu 2249 3443 0232
Bảy 149
Tám 61
Đầu
0
1
2 26, 23, 27, 24
3 37, 34, 32
4 44, 47, 49, 43, 49
5
6 62, 68, 64, 68, 61
7 73
8
9
Đuôi
0
1 61
2 62, 32
3 73, 23, 43
4 44, 34, 64, 24
5
6 26
7 37, 47, 27
8 68, 68
9 49, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/11/2023

ĐB 346003
Nhất 73148
Nhì 50877
Ba 50046 63816
02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Năm 0635
Sáu 8850 1393 1807
Bảy 590
Tám 75
Đầu
0 03, 07
1 16
2 28
3 31, 36, 35
4 48, 46, 45
5 52, 50
6 65
7 77, 75
8 87
9 93, 90
Đuôi
0 50, 90
1 31
2 52
3 03, 93
4
5 45, 65, 35, 75
6 46, 16, 36
7 77, 87, 07
8 48, 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/11/2023

ĐB 081430
Nhất 66418
Nhì 25986
Ba 87102 83019
46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Năm 9057
Sáu 6543 3561 1659
Bảy 034
Tám 54
Đầu
0 02, 09
1 18, 19, 15
2
3 30, 36, 34
4 43
5 52, 57, 59, 54
6 61
7
8 86, 83, 86
9 90
Đuôi
0 30, 90
1 61
2 02, 52
3 83, 43
4 34, 54
5 15
6 86, 36, 86
7 57
8 18
9 19, 09, 59

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.