Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/06/2024

ĐB 993308
Nhất 25900
Nhì 06178
Ba 73686 49663
20335 80216 76116 78374
57299 70896 85051
Năm 3636
Sáu 6612 7109 9046
Bảy 212
Tám 61
Đầu
0 08, 00, 09
1 16, 16, 12, 12
2
3 35, 36
4 46
5 51
6 63, 61
7 78, 74
8 86
9 99, 96
Đuôi
0 00
1 51, 61
2 12, 12
3 63
4 74
5 35
6 86, 16, 16, 96, 36, 46
7
8 08, 78
9 99, 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 10/06/2024

ĐB 506737
Nhất 27235
Nhì 03305
Ba 14418 64804
80726 24511 62680 78957
40550 85396 11062
Năm 8661
Sáu 2574 6006 4625
Bảy 045
Tám 96
Đầu
0 05, 04, 06
1 18, 11
2 26, 25
3 37, 35
4 45
5 57, 50
6 62, 61
7 74
8 80
9 96, 96
Đuôi
0 80, 50
1 11, 61
2 62
3
4 04, 74
5 35, 05, 25, 45
6 26, 96, 06, 96
7 37, 57
8 18
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/06/2024

ĐB 409833
Nhất 17601
Nhì 37156
Ba 46801 73473
69711 97466 05379 18298
10103 96823 55731
Năm 5342
Sáu 9232 7652 4501
Bảy 732
Tám 33
Đầu
0 01, 01, 03, 01
1 11
2 23
3 33, 31, 32, 32, 33
4 42
5 56, 52
6 66
7 73, 79
8
9 98
Đuôi
0
1 01, 01, 11, 31, 01
2 42, 32, 52, 32
3 33, 73, 03, 23, 33
4
5
6 56, 66
7
8 98
9 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 03/06/2024

ĐB 247480
Nhất 98269
Nhì 95350
Ba 56447 92889
50143 38217 16269 14299
89250 57692 94795
Năm 4714
Sáu 8799 9860 6908
Bảy 383
Tám 18
Đầu
0 08
1 17, 14, 18
2
3
4 47, 43
5 50, 50
6 69, 69, 60
7
8 80, 89, 83
9 99, 92, 95, 99
Đuôi
0 80, 50, 50, 60
1
2 92
3 43, 83
4 14
5 95
6
7 47, 17
8 08, 18
9 69, 89, 69, 99, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/06/2024

ĐB 333958
Nhất 71112
Nhì 23403
Ba 34095 96878
55409 70611 50702 20036
62480 57110 63433
Năm 4376
Sáu 6844 5855 6197
Bảy 366
Tám 10
Đầu
0 03, 09, 02
1 12, 11, 10, 10
2
3 36, 33
4 44
5 58, 55
6 66
7 78, 76
8 80
9 95, 97
Đuôi
0 80, 10, 10
1 11
2 12, 02
3 03, 33
4 44
5 95, 55
6 36, 76, 66
7 97
8 58, 78
9 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/05/2024

ĐB 765258
Nhất 14593
Nhì 55513
Ba 34246 22339
63287 38594 91657 35083
10533 41451 56399
Năm 4571
Sáu 3477 1426 4465
Bảy 711
Tám 27
Đầu
0
1 13, 11
2 26, 27
3 39, 33
4 46
5 58, 57, 51
6 65
7 71, 77
8 87, 83
9 93, 94, 99
Đuôi
0
1 51, 71, 11
2
3 93, 13, 83, 33
4 94
5 65
6 46, 26
7 87, 57, 77, 27
8 58
9 39, 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/05/2024

ĐB 056236
Nhất 18331
Nhì 44220
Ba 53620 33972
23678 45681 06355 80042
69522 74957 33392
Năm 1332
Sáu 0453 2799 3508
Bảy 346
Tám 56
Đầu
0 08
1
2 20, 20, 22
3 36, 31, 32
4 42, 46
5 55, 57, 53, 56
6
7 72, 78
8 81
9 92, 99
Đuôi
0 20, 20
1 31, 81
2 72, 42, 22, 92, 32
3 53
4
5 55
6 36, 46, 56
7 57
8 78, 08
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/05/2024

ĐB 817292
Nhất 37865
Nhì 92683
Ba 24794 79754
75791 88011 09284 81848
54210 16359 55293
Năm 1931
Sáu 6618 3005 4307
Bảy 652
Tám 85
Đầu
0 05, 07
1 11, 10, 18
2
3 31
4 48
5 54, 59, 52
6 65
7
8 83, 84, 85
9 92, 94, 91, 93
Đuôi
0 10
1 91, 11, 31
2 92, 52
3 83, 93
4 94, 54, 84
5 65, 05, 85
6
7 07
8 48, 18
9 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/05/2024

ĐB 067456
Nhất 81584
Nhì 50566
Ba 50419 25948
75112 69899 73261 41899
34195 83141 16416
Năm 7046
Sáu 6977 4069 2583
Bảy 644
Tám 18
Đầu
0
1 19, 12, 16, 18
2
3
4 48, 41, 46, 44
5 56
6 66, 61, 69
7 77
8 84, 83
9 99, 99, 95
Đuôi
0
1 61, 41
2 12
3 83
4 84, 44
5 95
6 56, 66, 16, 46
7 77
8 48, 18
9 19, 99, 99, 69

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/05/2024

ĐB 968020
Nhất 35512
Nhì 48222
Ba 76210 98118
01892 79035 04069 85661
92539 22624 74152
Năm 9344
Sáu 9782 5090 4323
Bảy 649
Tám 38
Đầu
0
1 12, 10, 18
2 20, 22, 24, 23
3 35, 39, 38
4 44, 49
5 52
6 69, 61
7
8 82
9 92, 90
Đuôi
0 20, 10, 90
1 61
2 12, 22, 92, 52, 82
3 23
4 24, 44
5 35
6
7
8 18, 38
9 69, 39, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/05/2024

ĐB 416236
Nhất 53134
Nhì 26648
Ba 38619 25628
93664 49006 76322 94256
40581 26258 18239
Năm 9655
Sáu 6778 9029 0341
Bảy 133
Tám 63
Đầu
0 06
1 19
2 28, 22, 29
3 36, 34, 39, 33
4 48, 41
5 56, 58, 55
6 64, 63
7 78
8 81
9
Đuôi
0
1 81, 41
2 22
3 33, 63
4 34, 64
5 55
6 36, 06, 56
7
8 48, 28, 58, 78
9 19, 39, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/05/2024

ĐB 833301
Nhất 97762
Nhì 99786
Ba 64996 70372
49008 77595 24881 80293
30158 02758 76579
Năm 4487
Sáu 8249 1183 9938
Bảy 035
Tám 20
Đầu
0 01, 08
1
2 20
3 38, 35
4 49
5 58, 58
6 62
7 72, 79
8 86, 81, 87, 83
9 96, 95, 93
Đuôi
0 20
1 01, 81
2 62, 72
3 93, 83
4
5 95, 35
6 86, 96
7 87
8 08, 58, 58, 38
9 79, 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/05/2024

ĐB 742011
Nhất 54533
Nhì 74106
Ba 00130 41719
03149 73454 50400 49097
79262 34507 66844
Năm 3319
Sáu 5406 8132 8130
Bảy 696
Tám 60
Đầu
0 06, 00, 07, 06
1 11, 19, 19
2
3 33, 30, 32, 30
4 49, 44
5 54
6 62, 60
7
8
9 97, 96
Đuôi
0 30, 00, 30, 60
1 11
2 62, 32
3 33
4 54, 44
5
6 06, 06, 96
7 97, 07
8
9 19, 49, 19

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 29/04/2024

ĐB 393297
Nhất 95677
Nhì 10798
Ba 44130 62631
73560 41630 97601 35273
03888 78777 77508
Năm 9412
Sáu 7277 9218 3780
Bảy 249
Tám 11
Đầu
0 01, 08
1 12, 18, 11
2
3 30, 31, 30
4 49
5
6 60
7 77, 73, 77, 77
8 88, 80
9 97, 98
Đuôi
0 30, 60, 30, 80
1 31, 01, 11
2 12
3 73
4
5
6
7 97, 77, 77, 77
8 98, 88, 08, 18
9 49

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 27/04/2024

ĐB 598621
Nhất 18456
Nhì 28423
Ba 29448 35953
46731 28295 55330 49083
84028 94037 93382
Năm 8722
Sáu 7867 9520 2730
Bảy 925
Tám 80
Đầu
0
1
2 21, 23, 28, 22, 20, 25
3 31, 30, 37, 30
4 48
5 56, 53
6 67
7
8 83, 82, 80
9 95
Đuôi
0 30, 20, 30, 80
1 21, 31
2 82, 22
3 23, 53, 83
4
5 95, 25
6 56
7 37, 67
8 48, 28
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 22/04/2024

ĐB 689897
Nhất 10690
Nhì 76422
Ba 58414 12911
44942 24058 34478 97825
55023 83203 74191
Năm 6452
Sáu 5258 2042 5126
Bảy 630
Tám 89
Đầu
0 03
1 14, 11
2 22, 25, 23, 26
3 30
4 42, 42
5 58, 52, 58
6
7 78
8 89
9 97, 90, 91
Đuôi
0 90, 30
1 11, 91
2 22, 42, 52, 42
3 23, 03
4 14
5 25
6 26
7 97
8 58, 78, 58
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 20/04/2024

ĐB 597474
Nhất 88161
Nhì 55121
Ba 65794 20437
46650 96101 52950 59499
72666 74982 38377
Năm 7251
Sáu 1846 7012 5636
Bảy 718
Tám 40
Đầu
0 01
1 12, 18
2 21
3 37, 36
4 46, 40
5 50, 50, 51
6 61, 66
7 74, 77
8 82
9 94, 99
Đuôi
0 50, 50, 40
1 61, 21, 01, 51
2 82, 12
3
4 74, 94
5
6 66, 46, 36
7 37, 77
8 18
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 15/04/2024

ĐB 903684
Nhất 24696
Nhì 63050
Ba 91018 28489
58492 62416 15278 19922
21500 56497 47467
Năm 3468
Sáu 1973 0520 6979
Bảy 494
Tám 98
Đầu
0 00
1 18, 16
2 22, 20
3
4
5 50
6 67, 68
7 78, 73, 79
8 84, 89
9 96, 92, 97, 94, 98
Đuôi
0 50, 00, 20
1
2 92, 22
3 73
4 84, 94
5
6 96, 16
7 97, 67
8 18, 78, 68, 98
9 89, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 13/04/2024

ĐB 309125
Nhất 65226
Nhì 44565
Ba 51613 86409
61116 29576 42413 37115
29242 96636 38806
Năm 5714
Sáu 8198 4977 8302
Bảy 974
Tám 70
Đầu
0 09, 06, 02
1 13, 16, 13, 15, 14
2 25, 26
3 36
4 42
5
6 65
7 76, 77, 74, 70
8
9 98
Đuôi
0 70
1
2 42, 02
3 13, 13
4 14, 74
5 25, 65, 15
6 26, 16, 76, 36, 06
7 77
8 98
9 09

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 08/04/2024

ĐB 529215
Nhất 98034
Nhì 06394
Ba 61472 28640
85601 28788 77598 53243
95456 80798 46147
Năm 2524
Sáu 4191 4489 3914
Bảy 190
Tám 35
Đầu
0 01
1 15, 14
2 24
3 34, 35
4 40, 43, 47
5 56
6
7 72
8 88, 89
9 94, 98, 98, 91, 90
Đuôi
0 40, 90
1 01, 91
2 72
3 43
4 34, 94, 24, 14
5 15, 35
6 56
7 47
8 88, 98, 98
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 06/04/2024

ĐB 193631
Nhất 93846
Nhì 78420
Ba 43280 02985
92758 57975 23937 88844
21611 15158 25460
Năm 3772
Sáu 0092 9586 2241
Bảy 127
Tám 91
Đầu
0
1 11
2 20, 27
3 31, 37
4 46, 44, 41
5 58, 58
6 60
7 75, 72
8 80, 85, 86
9 92, 91
Đuôi
0 20, 80, 60
1 31, 11, 41, 91
2 72, 92
3
4 44
5 85, 75
6 46, 86
7 37, 27
8 58, 58
9

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 01/04/2024

ĐB 013739
Nhất 65548
Nhì 11314
Ba 66871 47492
15817 30224 13916 74123
55436 32360 11249
Năm 6691
Sáu 5390 8939 0659
Bảy 465
Tám 56
Đầu
0
1 14, 17, 16
2 24, 23
3 39, 36, 39
4 48, 49
5 59, 56
6 60, 65
7 71
8
9 92, 91, 90
Đuôi
0 60, 90
1 71, 91
2 92
3 23
4 14, 24
5 65
6 16, 36, 56
7 17
8 48
9 39, 49, 39, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 30/03/2024

ĐB 379085
Nhất 93533
Nhì 88487
Ba 95342 22890
93745 96649 94079 73388
81773 64508 48980
Năm 0884
Sáu 2230 7785 5399
Bảy 049
Tám 59
Đầu
0 08
1
2
3 33, 30
4 42, 45, 49, 49
5 59
6
7 79, 73
8 85, 87, 88, 80, 84, 85
9 90, 99
Đuôi
0 90, 80, 30
1
2 42
3 33, 73
4 84
5 85, 45, 85
6
7 87
8 88, 08
9 49, 79, 99, 49, 59

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 25/03/2024

ĐB 252048
Nhất 83153
Nhì 57284
Ba 36656 30970
58685 96598 48018 09207
18085 12799 43906
Năm 2857
Sáu 2766 7226 3632
Bảy 530
Tám 67
Đầu
0 07, 06
1 18
2 26
3 32, 30
4 48
5 53, 56, 57
6 66, 67
7 70
8 84, 85, 85
9 98, 99
Đuôi
0 70, 30
1
2 32
3 53
4 84
5 85, 85
6 56, 06, 66, 26
7 07, 57, 67
8 48, 98, 18
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 23/03/2024

ĐB 232734
Nhất 93961
Nhì 59499
Ba 84240 12643
98015 70263 41836 61686
99381 43950 26564
Năm 6014
Sáu 0196 1293 9725
Bảy 170
Tám 67
Đầu
0
1 15, 14
2 25
3 34, 36
4 40, 43
5 50
6 61, 63, 64, 67
7 70
8 86, 81
9 99, 96, 93
Đuôi
0 40, 50, 70
1 61, 81
2
3 43, 63, 93
4 34, 64, 14
5 15, 25
6 36, 86, 96
7 67
8
9 99

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 18/03/2024

ĐB 318059
Nhất 00315
Nhì 44115
Ba 15989 93908
54579 77625 43743 48378
56553 76005 11163
Năm 1573
Sáu 7743 9335 3266
Bảy 058
Tám 64
Đầu
0 08, 05
1 15, 15
2 25
3 35
4 43, 43
5 59, 53, 58
6 63, 66, 64
7 79, 78, 73
8 89
9
Đuôi
0
1
2
3 43, 53, 63, 73, 43
4 64
5 15, 15, 25, 05, 35
6 66
7
8 08, 78, 58
9 59, 89, 79

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 16/03/2024

ĐB 174016
Nhất 02929
Nhì 71480
Ba 74688 17950
37546 56246 24408 69577
17437 91920 37870
Năm 3208
Sáu 9995 1374 5946
Bảy 557
Tám 00
Đầu
0 08, 08, 00
1 16
2 29, 20
3 37
4 46, 46, 46
5 50, 57
6
7 77, 70, 74
8 80, 88
9 95
Đuôi
0 80, 50, 20, 70, 00
1
2
3
4 74
5 95
6 16, 46, 46, 46
7 77, 37, 57
8 88, 08, 08
9 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 11/03/2024

ĐB 929658
Nhất 34272
Nhì 27889
Ba 80707 77351
76577 59636 06686 08652
03645 50623 48867
Năm 8424
Sáu 6740 7715 7290
Bảy 498
Tám 75
Đầu
0 07
1 15
2 23, 24
3 36
4 45, 40
5 58, 51, 52
6 67
7 72, 77, 75
8 89, 86
9 90, 98
Đuôi
0 40, 90
1 51
2 72, 52
3 23
4 24
5 45, 15, 75
6 36, 86
7 07, 77, 67
8 58, 98
9 89

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 09/03/2024

ĐB 211356
Nhất 98110
Nhì 54895
Ba 60189 90077
09048 55172 44956 55634
55046 24649 27462
Năm 5655
Sáu 4346 1048 4075
Bảy 529
Tám 95
Đầu
0
1 10
2 29
3 34
4 48, 46, 49, 46, 48
5 56, 56, 55
6 62
7 77, 72, 75
8 89
9 95, 95
Đuôi
0 10
1
2 72, 62
3
4 34
5 95, 55, 75, 95
6 56, 56, 46, 46
7 77
8 48, 48
9 89, 49, 29

Kết quả sổ xố Hồ Chí Minh - 04/03/2024

ĐB 176172
Nhất 67291
Nhì 50733
Ba 48776 87878
47070 13867 04393 15218
73764 59702 25493
Năm 8047
Sáu 8485 9378 7276
Bảy 741
Tám 96
Đầu
0 02
1 18
2
3 33
4 47, 41
5
6 67, 64
7 72, 76, 78, 70, 78, 76
8 85
9 91, 93, 93, 96
Đuôi
0 70
1 91, 41
2 72, 02
3 33, 93, 93
4 64
5 85
6 76, 76, 96
7 67, 47
8 78, 18, 78
9

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé.

Thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Hồ Chí Minh. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày thế nào?

Xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày – Kết quả XS Hồ Chí Minh 30 ngày 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSHCM 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSHCM 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.