Kết quả xổ số Hồ Chí Minh 03-06-2024

Kết quả sổ xố ngày - 03/06/2024

ĐB 247480
Nhất 98269
Nhì 95350
Ba 56447 92889
50143 38217 16269 14299
89250 57692 94795
Năm 4714
Sáu 8799 9860 6908
Bảy 383
Tám 18
Đầu Đuôi
0 08
1 17, 14, 18
2
3
4 47, 43
5 50, 50
6 69, 69, 60
7
8 80, 89, 83
9 99, 92, 95, 99
Đuôi Đầu
0 80, 50, 50, 60
1
2 92
3 43, 83
4 14
5 95
6
7 47, 17
8 08, 18
9 69, 89, 69, 99, 99